Sudėtis

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus sudėtis

Tikrieji nariai

 1. Vidmantas Bižokas (veterinarija, 2011)
 2. Zenonas Dabkevičius (agronomija, 2011)
 3. Darius Danusevičius (miškotyra, 2014)
 4. Pavelas Duchovskis (agronomija, 2012)
 5. Žydrė Kažiulienė (agroekologija, 2019)
 6. Alfas Pliūra (miškotyra, 2016)
 7. Arvydas Povilaitis (žemės ūkio inžinerija, 2016)
 8. Vytautas Ruzgas (agronomija, 2016)
 9. Antanas Sederevičius (veterinarija, 2014)
 10. Vidmantas Stanys (agronomija, 2011)
 11. Gediminas Staugaitis (agronomija, 2019)
 12. Egidijus Šarauskis (žemės ūkio ir aplinkos inžinerija, 2019)
 13. Henrikas Žilinskas (zootechnika, 2011)
 14. Pranas Viškelis (chemijos inžinerija, 2014)

Nariai emeritai

 1. Česlovas Jukna (žemės ūkio mokslai, 2011)
 2. Leonardas Kairiūkštis (miškininkystė, 2011)
 3. Stasys Karazija (miškininkystė, 2011)
 4. Albinas Kusta (žemės ūkis, 2011)
 5. Algirdas Juozas Motuzas (agronomija, 2011)
 6. Algirdas Jonas Raila (žemės ūkio ir aplinkos inžinerija, 2011)
 7. Pranas Sadauskas (žemės ūkio mokslai, 2011)
 8. Vytautas Konstantinas Sirvydis (agrariniai mokslai, gyvulininkystė, 2011)
 9. Algirdas Sliesaravičius (agronomija, 2011)
 10. Veronika Vasiliauskienė (agrariniai mokslai, agronomija, 2011)

Užsienio nariai

 1. Haincas Jerochas, (Heinz Jeroch), (zootechnika, 2007), Halės Martino Liuterio universitetas, Vokietija
 2. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki), (agronomija, 2002), Varmijos ir Mozūrijos universitetas, Lenkija
 3. Baiba Rivža (socialiniai mokslai, 2007), Latvijos žemės ūkio universiteto profesorė, Latvija
 4. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner), (zootechnika, 2008), Hohenheimo universitetas, Vokietija
 5. Maiklas Fulenas (Michael Fullen), (agronomija, 2008), Volverhamptono universiteto profesorius, Jungtinė Karalystė
 6. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson), (miškotyra, 2008), Tarptautinis taikomosios sisteminės analizės institutas, Austrija
 7. Voldemaras Strikis (Voldemārs Strīķis), (ekonomika, 2008), Latvijos žemės ūkio universitetas, Latvija
 8. Rimvydas Vasaitis (Vasiliauskas), (miškotyra, 2017), Švedijos žemės ūkio universitetas, Švedija