Sudėtis

Tikrieji nariai

 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Audrius Beinorius 
 4. Grasilda Blažienė
 5. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 6. Rūta Janonienė
 7. Eugenijus Jovaiša
 8. Domas Kaunas
 9. Romas Lazutka
 10. Arvydas Virgilijus Matulionis
 11. Valentinas Mikelėnas
 12. Vytautas Nekrošius
 13. Zenonas Norkus
 14. Rimvydas Petrauskas
 15. Rolandas Palekas 
 16. Jūrate Sprindytė
 17. Bonifacas Stundžia

Nariai emeritai

 1. Antanas Buračas
 2. Algirdas Gaižutis
 3. Romualdas Grigas
 4. Zigmuntas Kiaupa
 5. Giedrius Antanas Kuprevičius
 6. Pranas Kūris
 7. Vytautas Martinkus
 8. Evaldas Nekrašas
 9. Leonardas Sauka
 10. Vladas Žulkus

LMA užsienio nariai

 1. Deividas Bridžesas (David Bridges) (edukologija, 2006, Jungtinė Karalystė)
 2. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) (kalbotyra, 2007, Italija)
 3. Svenas Erikas Ekdalis (Sven Erik Ekdahl) (istorija, 2005, Švedija)
 4. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz) (istorija, 2000, Lenkija)
 5. Algis Mickūnas (filosofija, 2008, JAV)
 6. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini) (kalbotyra, 2007, Italija)
 7. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis, 2016, Latvija)
 8. Reinas Raudas (Rein Raud) (kultūrologija, 2019, Estija)
 9. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg) (kalbotyra 2006, JAV)