Sudėtis

Struktūra

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS STRUKTŪRA

Biuras
Akad. Zenonas Dabkevičius, pirmininkas
Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininko pavaduotojas
Akad. Veronika Vasiliauskienė, pirmininko pavaduotoja
Akad. Darius Danusevičius, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Algirdas Raila, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Vidmantas Stanys, Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkas

Agronomijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Vidmantas Stanys

Miškininkystės mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Darius Danusevičius

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas

Žemes ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Algirdas Raila

Maisto mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Pranas Viškelis

Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
Pirmininkė prof. Vlada Vitunskienė

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS
Pirmininkas doc.dr. Jonas Volungevičius

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba
Pirmininkas akad. Arvydas Povilaitis

Agronomijos mokslų sekcija

 1. Akad. Vidmantas Stanys, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
 2. Jaun. akad. Rita Armonienė, LMAJA, LAMMC ŽI
 3. Dr. Gintaras Brazauskas, LAMMC ŽI
 4. Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA, LAMMC
 5. Akad. Pavelas Duchovskis, LMA, LAMMC SDI
 6. Dr. Virginijus Feiza, LAMMC ŽI
 7. Akad. Žydrė Kadžiulienė, LMA, LAMMC ŽI
 8. Jaun. akad. Jurgita Miliauskienė, LMAJA, LAMMC SDI
 9. Akad. Algirdas Motuzas, LMA, VDU ŽŪA
 10. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
 11. Akad. Vytautas Ruzgas, LMA, LAMMC ŽI
 12. Akad Giedrė Samuolienė, LAMMC SDI
 13. Dr. Roma Semaškienė, LAMMC ŽI
 14. Akad. Algirdas Sliesaravičius, LMA, VDU ŽŪA
 15. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 16. Akad. Veronika Vasiliauskienė, LMA
 17. Prof. Rimantas Velička, VDU ŽŪA

Miškininkystės mokslų sekcija

 1. Akad. Darius Danusevičius, pirmininkas LMA, VDU ŽŪA
 2. Dr. Diana Lukminė, LAMMC MI, sekcijos sekretorė
 3. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC MI
 4. Aakad. Kęstutis Armolaitis, LAMMC MI
 5. Dr. Virgilijus Baliuckas, LAMMC MI
 6. Prof. Edmundas Bartkevičius, VDU ŽŪA
 7. Prof. Gediminas Brazaitis, VDU ŽŪA
 8. Doc. Artūras Gedminas, LAMMC MI
 9. Dr. Gediminas Jasinevičius, VĮ VMU
 10. Akad. Stasys Karazija, LMA
 11. Valdas Kaubrė, VĮ VMU
 12. Prof. Andrius Kuliešis, VMT
 13. Dr. Nerijus Kupstaitis, LR AM
 14. Karolis Mickevičius, VMT
 15. Prof. Vitas Marozas, VDU ŽŪA
 16. Jaun. akad. Diana Marčiulynienė, LMAJA, LAMMC MI
 17. Doc. Edmundas Petrauskas, VDU ŽŪA
 18. Akad. Alfas Pliūra, LMA, LAMMC MI
 19. Dr. Vidmantas Verbyla, LMS

Veterinarinės medicinos ir gyvūnų mokslų sekcija

 1. Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininkas, LMA, LSMU VA
 2. Dr. doc. Ramūnas Antanaitis, LSMU VA
 3. Akad. Vidmantas Bižokas, LMA, LSMU VA
 4. Akad. Česlovas Jukna, LMA
 5. Prof. Vida Juozaitienė, LSMU VA
 6. Dr. Violeta Juškienė, LSMU GI
 7. Dr. Arūnas Rutkauskas, LSMU VA
 8. Akad. Mindaugas Malakauskas, LSMU VA
 9. Jaun. akad. Aleksandr Novoslavskij, LSMU VA LMAJA
 10. Darius Rimeika, VMVT
 11. Prof. Saulius Petkevičius, LSMU VA
 12. Prof. Vita Riškevičienė, LSMU VA
 13. Akad. Antanas Sederevičius, LMA, LSMU VA
 14. Akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, LMA
 15. Doc. Rolandas Stankevičius, LSMU VA

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija

 1. Akad. Algirdas Raila, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
 2. Prof. Rolandas Bleizgys, VDU ŽŪA
 3. Doc. Ričardas Butkus, VDU ŽŪA
 4. Prof. Algirdas Janulevičius, VDU ŽŪA
 5. Akad. Albinas Kusta, LMA, VDU ŽŪA
 6. Prof. Violeta Makarevičienė, VDU ŽŪA
 7. Akad. Egidijus Šarauskis, LMA, VDU ŽŪA
 8. Prof. Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA
 9. Akad. Arvydas Povilaitis, LMA, VDU ŽŪA
 10. Doc. Algirdas Radzevičius, VDU ŽŪA
 11. Prof. Dainius Steponavičius, VDU ŽŪA
 12. Doc. Egidijus Zvicevičius, VDU ŽŪA

Maisto mokslų sekcija

 1. Akad. Pranas Viškelis, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
 2. Dr. Česlovas Bobinas, LAMMC SDI
 3. Prof. Honorata Danilčenko, VDU ŽŪA
 4. Dr. Galina Garmienė, KTU MaI
 5. Akad. Elena Bartkienė, LSMU VA
 6. Prof. Elvyra Jarienė, VDU ŽŪA
 7. Prof. Gražina Juodeikienė, KTU
 8. Prof. Daiva Leskauskaitė, KTU
 9. Dr. Antanas Šarkinas, KTU MaI
 10. Jaun. akad. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė, LMAJA, LAMMC SDI
 11. Prof. Rimantas Venskutonis, KTU
 12. Jaun. akad. Vita Lėlė, LMAJA, LSMU VA

Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija

 1. Prof. Vlada Vitunskienė, pirmininkė, VDU ŽŪA
 2. Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, VDU ŽŪA
 3. Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA
 4. Prof. dr. Jonas Čaplikas, VDU ŽŪA
 5. Dr. Vida Dabkienė, LSMC EKVI
 6. Dr. Rasa Melnikienė, LSMC EKVI
 7. Dr. Nelė Jurkėnaitė, LSMC EKVI
 8. Dr. Vygantas Katkevičius, LR ŽŪM
 9. Doc. Daiva Makutėnienė, VDU ŽŪA
 10. Doc. Vytautas Pilipavičius, VDU ŽŪA
 11. Prof. Antanas Poviliūnas, LSMC EKVI
 12. Prof. Astrida Slavickienė, VDU ŽŪA
 13. Dr. Virgilijus Skulskis, LSMC EKVI
 14. Prof. Neringa Stončiuvienė, VDU ŽŪA
 15. Dr. Dalia Vidickienė, LSMC EKVI
 16. Prof. Jan Žukovski, VDU ŽŪA

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS
Valdyba

 1. Doc. Jonas Volungevičius, pirmininkas, VU
 2. Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, VDU ŽŪA
 3. Dr. Ieva Baužienė, GTC
 4. Dr. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
 5. Dr. Romutė Mikučionienė, VDU ŽŪA
 6. Dr. Virmantas Povilaitis, LAMMC ŽI
 7. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 8. Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, VDU ŽŪA
 9. Dr. Aleksandras Velykis, LAMMC JBS

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba

 1. Akad. Arvydas Povilaitis, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
 2. Doc. Kazys Sivickis, pirmininko pavaduotojas, LMĮA
 3. Akad. Jūratė Kriaučiūnienė, mokslinė sekretorė, LMA, LEI
 4. Akad. Arūnas Bukantis, VU
 5. Prof. Inga Dailidienė, KU
 6. Doc. Vytautas Dubra, KU
 7. Prof. Brunonas Gailiušis, LEI
 8. Akad. Feliksas Ivanauskas, LMA
 9. Doc. Julius Taminskas, GTC
 10. Dr. Vytautas Kęsminas, GTC
 11. Akad. Kęstutis Kilkus, LMA
 12. Akad. Albinas Kusta, LMA
 13. Antanas Marcinonis, UAB "Grota"
 14. Prof. Antanas Lukianas, VGTU
 15. Aldona Margerienė, AAA
 16. Akad. Jonas Mažeika, LMA
 17. Akad. Eugenijus Norkus, LMA
 18. Akad. Sergej Olenin, LMA
 19. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
 20. Prof. Valentinas Šaulys, VGTU

ŽŪMMS mokslinė sekretorė Reda Daukšienė
Tel. 8 673 58046, el. p. r.dauksiene@lma.lt

Sutartiniai ženklai:
AAA – Aplinkos apsaugos agentūras
GTC ¬– Gamtos tyrimų centras
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU MaI – Kauno technologijos universiteto Maisto institutas
KU – Klaipėdos universitetas
LAMMC ATL – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija
LAMMC JBS – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotis
LAMMC MI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
LAMMC SDI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
LAMMC ŽI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMAJA – Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija
LMĮA – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija
LMS – Lietuvos miškininkų sąjunga
LR AM – Aplinkos ministerija
LR ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
LSMC EKVI – Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
LSMU GI – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas
LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
VDU ŽŪA – Vytauto Didžioji universiteto Žemės ūkio akademija
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VĮ VMU – Valstybinių miškų urėdija
VMT – Valstybinė miškų tarnyba
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VU – Vilniaus universitetas