Sudėtis

Struktūra

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS STRUKTŪRA

Biuras
Akad. Zenonas Dabkevičius, pirmininkas
Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininko pavaduotojas
Akad. Veronika Vasiliauskienė, pirmininko pavaduotoja
Akad. Darius Danusevičius, Miškininkystės mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Algirdas Raila, Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcijos pirmininkas
Akad. Vidmantas Stanys, Agronomijos mokslų sekcijos pirmininkas

Agronomijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Vidmantas Stanys

Miškininkystės mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Darius Danusevičius

Zootechnikos ir veterinarinės medicinos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Henrikas Žilinskas

Žemes ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija
Pirmininkas akad. Algirdas Raila

Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
Pirmininkė prof. Vlada Vitunskienė

Maisto kokybės ir saugos komisija
Pirmininkas akad. Pranas Viškelis

Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA ŽŪMMS
Pirmininkas doc. Jonas Volungevičius

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba
Pirmininkas akad. Arvydas Povilaitis

Agronomijos mokslų sekcija
1. Akad. Vidmantas Stanys, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
2. Dr. Rita Armonienė, LMAJA, LAMMC ŽI
3. Dr. Gintaras Brazauskas, LAMMC ŽI
4. Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA, LAMMC
5. Akad. Pavelas Duchovskis, LMA, LAMMC SDI
6. Dr. Virginijus Feiza, LAMMC ŽI
7. Akad. Žydrė Kadžiulienė, LMA, LAMMC ŽI
8. Dr. Darius Kviklys, LAMMC SDI
9. Dr. Jurgita Miliauskienė, LMAJA, LAMMC SDI
10. Akad. Algirdas Motuzas, LMA, VDU ŽŪA
11. Doc. Irena Pranskietienė, VDU ŽŪA
12. Prof. Kęstutis Romaneckas, VDU ŽŪA
13. Akad. Vytautas Ruzgas, LMA, LAMMC ŽI
14. Dr. Giedrė Samuolienė, LAMMC SDI
15. Dr. Audrius Sasnauskas, LAMMC SDI
16. Dr. Roma Semaškienė, LAMMC ŽI
17. Akad. Algirdas Sliesaravičius, LMA, VDU ŽŪA
18. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
19. Akad. Veronika Vasiliauskienė, LMA
20. Prof. Rimantas Velička, VDU ŽŪA

Miškininkystės mokslų sekcija
1. Akad. Darius Danusevičius, pirmininkas LMA, VDU ŽŪA
2. Akad. Leonardas Kairiūkštis, pirmininko pavaduotojas, LMA
3. Dr. Diana Lukminė, LAMMC MI, sekcijos sekretorė
4. Dr. Marius Aleinikovas, LAMMC MI
5. Dr. Virgilijus Baliuckas, LAMMC MI
6. Prof. Edmundas Bartkevičius, VDU ŽŪA
7. Prof. Gediminas Brazaitis, VDU ŽŪA
8. Doc. Artūras Gedminas, LAMMC MI
9. Dr. Gediminas Jasinevičius, VMU
10. Prof. Romualdas Juknys, VDU
11. Akad. Stasys Karazija, LMA
12. Prof. Andrius Kuliešis, VMT
13. Dr. Nerijus Kupstaitis, Miškų departamentas
14. Dr. Juozas Labokas, GTC BI
15. Prof. Vitas Marozas, VDU ŽŪA
16. Dr. Diana Marčiulynienė, LMAJA, LAMMC MI
17. Dr. Virgilijus Mikšys, LAMMC MI
18. Doc. Edmundas Petrauskas, VDU ŽŪA
19. Akad. Alfas Pliūra, LMA, LAMMC MI
20. Dr. Vidas Stakėnas, LAMMC MI

Zootechnikos ir veterinarinės medicinos mokslų sekcija
1. Akad. Henrikas Žilinskas, pirmininkas, LMA, LSMU VA
2. Dr. doc. Ramūnas Antanaitis, LSMU VA
3. Akad. Vidmantas Bižokas, LMA, LSMU VA
4. Akad. Česlovas Jukna, LMA
5. Prof. Vida Juozaitienė, LSMU VA
6. Dr. Violeta Juškienė, LSMU GI
7. Dr. Birutė Karvelienė, LSMU VA
8. Dr. Arūnas Rutkauskas, LSMU VA
9. Prof. Mindaugas Malakauskas, LSMU VA
10. Dr. Aleksandr Novoslavskij
11. Darius Rimeika, VMVT
12. Dr. Raimundas Mockeliūnas, LSMU VA
13. Prof. Saulius Petkevičius, LSMU VA
14. Dr. Gediminas Pridotkas, NMVRVI
15. Prof. Vita Riškevičienė, LSMU VA
16. Akad. Antanas Sederevičius, LMA, LSMU VA
17. Akad. Vytautas Konstantinas Sirvydis, LMA
18. Doc. Rolandas Stankevičius, LSMU VA
19. Dr. Artūras Šiukščius, LSMU GI

Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos mokslų sekcija
1. Akad. Algirdas Raila, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
2. Prof. Rolandas Bleizgys, VDU ŽŪA
3. Doc. Vidmantas Butkus, VDU ŽŪA
4. Akad. Darius Danusevičius, LMA, VDU ŽŪA
5. Akad. Pavelas Duchovskis, LMA, LAMMC SDI
6. Doc. Algirdas Janulevičius, VDU ŽŪA
7. Akad. Albinas Kusta, LMA, VDU ŽŪA
8. Prof. Violeta Makarevičienė, VDU ŽŪA
9. Akad. Egidijus Šarauskis, LMA, VDU ŽŪA
10. Prof. Kęstutis Navickas, VDU ŽŪA
11. Akad. Arvydas Povilaitis, LMA, VDU ŽŪA
12. Akad. Jurgis Staniškis, LMA, KTU
13. Prof. Dainius Steponavičius, VDU ŽŪA
14. Dr. Antanas Šarkinas, KTU MaI
15. Akad. Pranas Viškelis, LMA, LAMMC SDI
16. Doc. Egidijus Zvicevičius, VDU ŽŪA

Agrarinės ekonomikos ir sociologijos sekcija
1. Prof. Vlada Vitunskienė, pirmininkė, VDU ŽŪA
2. Prof. dr. Vilija Aleknevičienė, VDU ŽŪA
3. Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VDU ŽŪA
4. Prof. dr. Jonas Čaplikas, VDU ŽŪA
5. Dr. Vida Dabkienė, LAEI
6. Dr. Rasa Melnikienė, LAEI
7. Dr. Nelė Jurkėnaitė, LAEI
8. Dr. Vygantas Katkevičius, ŽŪM
9. Doc. Daiva Makutėnienė, VDU ŽŪA
10. Doc. Vytautas Pilipavičius, VDU ŽŪA
11. Prof. Antanas Poviliūnas, LAEI
12. Prof. Astrida Slavickienė, VDU ŽŪA
13. Dr. Virgilijus Skulskis, LAEI
14. Prof. Neringa Stončiuvienė, VDU ŽŪA
15. Dr. Dalia Vidickienė, LAEI
16. Prof. Jan Žukovski, VDU ŽŪA

Maisto saugos ir kokybės komisija
1. Akad. Pranas Viškelis, pirmininkas, LMA, LAMMC SDI
2. Prof. Sigita Urbienė, VDU ŽŪA
3. Dr. Česlovas Bobinas, LAMMC SDI
4. Prof. Honorata Danilčenko, VDU ŽŪA
5. Dr. Galina Garmienė, KTU MaI
6. Prof. Elena Bartkienė, LSMU VA
7. Prof. Elvyra Jarienė, VDU ŽŪA
8. Prof. Gražina Juodeikienė, KTU
9. Prof. Daiva Leskauskaitė, KTU
10. Dr. Antanas Šarkinas, KTU MaI
11. Prof. Rimantas Venskutonis, KTU
12. Dr. Ramunė Bobinaitė, LAMMC SDI

Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie LMA ŽŪMMS
Valdyba
1. Doc. Jonas Volungevičius, pirmininkas, VU
2. Doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, VDU ŽŪA
3. Dr. Ieva Baužienė, GTC
4. Dr. Zita Kriaučiūnienė, VDU ŽŪA
5. Dr. Romutė Mikučionienė, VDU ŽŪA
6. Dr. Virmantas Povilaitis, LAMMC ŽI
7. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
8. Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius, VDU ŽŪA
9. Dr. Aleksandras Velykis, LAMMC JBS

Lietuvos mokslų akademijos Vandens taryba
1. Akad. Arvydas Povilaitis, pirmininkas, LMA, VDU ŽŪA
2. Doc. Kazys Sivickis, pirmininko pavaduotojas, LMĮA
3. Akad. Jūratė Kriaučiūnienė, mokslinė sekretorė, LMA, LEI
4. Prof. Arūnas Bukantis, VU
5. Prof. Inga Dailidienė, KU
6. Doc. Vytautas Dubra, KU
7. Prof. Brunonas Gailiušis, LEI
8. Akad. Feliksas Ivanauskas, LMA
9. Prof. Jonas Jablonskis, LEI
10. Dr. Vytautas Kęsminas, GTC
11. Akad. Kęstutis Kilkus, LMA
12. Akad. Albinas Kusta, LMA
13. Akad. Mykolas Lasinskas, LMA
14. Prof. Antanas Lukianas, VGTU
15. Prof. Antanas Maziliauskas, VDU ŽŪA
16. Aldona Margerienė, AAA
17. Akad. Jonas Mažeika, LMA
18. Akad. Eugenijus Norkus, LMA
19. Akad. Sergej Olenin, LMA
20. Akad. Gediminas Staugaitis, LMA, LAMMC ATL
21. Prof. Valentinas Šaulys, VGTU

ŽŪMMS mokslinė sekretorė Reda Daukšienė
Tel. 8 673 58046, el. p. r.dauksiene@lma.lt

Sutartiniai ženklai:
AAA – Aplinkos apsaugos agentūras
AM – Aplinkos ministerija
GTC ¬– Gamtos tyrimų centras
GTC BI – Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas
GTC EI – Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU MaI – Kauno technologijos universiteto Maisto institutas
KU – Klaipėdos universitetas
LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
LAMMC ATL – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorija
LAMMC JBS – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stotis
LAMMC MI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
LAMMC SDI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
LAMMC VF – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vokės filialas
LAMMC VėžF – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Vėžaičių filialas
LAMMC ŽI – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
LEI – Lietuvos energetikos institutas
LGT – Lietuvos geologijos tarnyba
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMAJA – Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija
LMĮA – Lietuvos melioracijos įmonių asociacija
LSMU GI – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas
LSMU VA – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija
NMVRVI – Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
ŠU – Šiaulių universitetas
VDU – Vytauto Didžioji universitetas
VDU ŽŪA – Vytauto Didžioji universiteto Žemės ūkio akademija
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VMT – Valstybinė miškų tarnyba
VMU – Valstybinių miškų urėdija
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VU – Vilniaus universitetas
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija