Sudėtis

Struktūra

Akad. Domas Kaunas – pirmininkas
akad. Rimvydas Petrauskas – pirmininko pavaduotojas
nariai:
akad. Grasilda Blažienė
akad. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
akad. Rūta Janonienė
akad. Eugenijus Jovaiša
akad. Giedrius Kuprevičius
akad. Zenonas Norkus
akad. Vytautas Nekrošius

Humanitarinių mokslų sekcija
• pirmininkė akad. Grasilda Blažienė

Menų sekcija
• pirmininkė akad. Rūta Janonienė

Socialinių mokslų sekcija
• pirmininkas akad. Vytautas Nekrošius