• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skelbimas

2020 07 28

Lietuvos mokslų akademija skelbia viešą pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Akademijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto pardavimo tiesioginį prekių aukcioną. Plačiau