Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Apdovanoti geriausi Kauno mokslininkai

2017 12 21

Pranešimas spaudai

Apdovanoti geriausi Kauno mokslininkai

2017 gruodžio 19 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Akademijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo apdovanoti Kauno miesto mokslininko premijos konkurso laureatai. Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premiją pelnė prof. habil. dr. Rasutė Žukienė už mokslo darbų ciklą „Lietuvos XX amžiaus dailės tyrimai: savitumai, tapatybės, ryšiai su pasaulio menu“ (iškėlė Vytauto Didžiojo universitetas), o fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijų mokslų srityse – prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius už mokslo darbų ciklą „Aukštųjų technologijų kūrimas ir diegimas – naujos kartos mikro/nano prietaisai ir struktūros“ (iškėlė LMA Technikos mokslų skyrius).
Diplomus įteikė Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis, sveikino LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas ir LMA viceprezidentas prof. Domas Kaunas. Laureatai susirinkusiems pristatė savo mokslo darbus. Pasveikinęs laureatus, V. Matijošaitis pasidžiaugė bendradarbiavimu su LMA įgyvendinant šią puikią iniciatyvą ir pažadėjo kitąmet padidinti premijos dydį iki 5 tūkst. eurų.
Lietuvos mokslų akademijos informacija

  

Virginijos Valuckienės nuotraukoje (iš kairės): VDU rektorius prof. Juozas Augutis, KTU mokslo ir inovacijų prorektorė prof. Asta Pundzienė, prof. Sigitas Tamulevičius, Kauno m. meras Visvaldas Matijošaitis, prof. Rasutė Žukienė, LMA prezidentas prof. V. Razumas, Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė ir LMA viceprezidentas prof. Domas Kaunas