Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursui

2017 04 10

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko (toliau LR Prezidentų) vardinių stipendijų konkursas. Paraiškos priimamos 2017 m. balandžio 1 d.– gegužės 1 d.

Kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip 4 kandidatus iš kiekvienos studijų srities, vadovaujantis  LR Prezidentų vardinių stipendijų nuostatais, reglamentu. Žr.  http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos

Atrinktų kandidatų sąrašas iki 2017 m. balandžio 21 d. siunčiamas el. p.  r.dauksiene@lma.lt ,  adresu:  Redai Daukšienei,  Gedimino pr. 3–309, 01103 Vilnius

 Konkursui sistemoje registruojasi ir elektroninę paraiškos formą pildo patys  aukštosios mokyklos atrinkti kandidatai, gavę atsakingų asmenų patvirtintas pažymas apie paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir visuomeninės veiklos įvertinimus (teikimas-rekomendacija).

Paraiškos priimamos adresu:

http://www.lma.lt/Paraiskos/lietuvos-respublikos-prezidentu-vardiniu-stipendiju-konkursas

 Informacija tel. (8 5) 262 5775, (8 673) 58 046, el. p. r.dauksiene@lma.lt

 LR švietimo ir mokslo ministerijos raštas „Dėl LR Prezidentų vardinių stipendijų“