ES SF projektai

Atgal

Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir įgyvendinimas

Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su partneriais – VšĮ „Kino pavasaris“VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“Baltijos pažangių technologijų institutuKlaipėdos universitetuVytauto Didžiojo universitetuVilniaus universitetuVilniaus Gedimino technikos universitetu – įgyvendina projektą „NACIONALINĖS MOKSLO POPULIARINIMO SISTEMOS PLĖTRA IR ĮGYVENDINIMAS“. 
  
Projekto tikslas – plėtoti mokslo populiarinimo sistemą, formuojant mokslo populiarinimo tradicijas ir kuriant naujas modernias priemones. Tai tęstinis projektas, kuriuo siekiama tęsti nuo 2011 m. LMA kartu su partneriais vykdomus darbus kuriant ilgalaikę, koordinuotą ir efektyvią mokslo populiarinimo sistemą. 

Projekto trukmė – 3 metai (iki 2019 m. gegužės 20 d.)
Projekto vertė – 1.303.238,60 Eur 
Projekto tikslinė grupė – mokytojai, mokiniai, studentai, mokslininkai, kiti tyrėjai, mokslo populiarinimo konkursų dalyviai.

Projekto veiklos ir laukiami rezultatai. Įgyvendinant projektą bus vykdomos jau išbandytos, pasiteisinusius ir visiškai naujos mokslo populiarinimo veiklos. Jas vykdant bus skleidžiamos žinios apie naujausius mokslinius tyrimus, įvairių mokslo sričių pasiekimus, jų reikšmę ir praktinį taikymą. Taip pat bus populiarinama mokslininko profesija, stiprinami mokslo, verslo ir visuomenės ryšiai, ugdomi mokslinės komunikacijos gebėjimai.

Įgyvendinant projektą bus leidžiamos mokslo populiarinimo knygos, organizuojamas mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ ir kino festivalis „Eureka“, rengiamos konferencijos visuomenei aktualiais klausimais, kuriamos televizijos ir interneto laidos „Mokslo ekspresas“. Siekiant paskatinti ir kitus visuomenės narius kūrybiškai ir patraukliai skleisti žinias apie mokslą bus organizuojamas mokslo populiarinimo priemonių konkursas ir apdovanojimai. Taip pat bus sukurta informavimo apie Lietuvos mokslo premijas, jų kandidatus ir laureatus sistema, kad visuomenė geriau susipažintų su labiausiai nusipelniusiais šalies mokslininkais, sužinotų apie jų darbus. 
 
Įgyvendinant projektą daug dėmesio bus skiriama vaikų ir jaunimo moksliniam švietimui. Bus kuriama speciali mažiesiems TV žiūrovams skirta rubrika „Mažasis atradėjas“. Klaipėdos universiteto Jaunųjų mokslininkų mokykloje vyks mokslo sekcijų renginiai (paskaitos, praktiniai darbai ir laboratoriniai tyrimai, ekspedicijos, pažintinės ekskursijos, plenerai ir kiti), bus parengti 7 interaktyvūs elektroniniai leidiniai. Vytauto Didžiojo universitetas organizuos vaikų pamėgtus „NSO laboratorijos“ užsiėmimus, biologijos lauko praktikos vasaros dienos stovyklas. Vilniaus universitetas rengs VU vaikų universiteto interaktyvius užsiėmimus, eksperimentų sesijas apskričių mokyklose, organizuos praktinius vizitus į VU mokslo centrus ir renginių ciklą „Pasimatuok mokslininko profesiją“. Dar vienas projekto partneris – Baltijos pažangių technologijų institutas – kvies į mokslo kavines, t. y., neformalias jaunimo diskusijas su žinomais Lietuvos mokslininkais ir tyrėjais. Vilniaus Gedimino technikos universitetas sukurs ir išbandys moksleivių nuotolinio švietimo bandomąją platformą ir jos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) praktinio mokymo programas. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (www.esinvesticijos.lt).

Asmenys ryšiams: 
Projekto vadovė Greta Tumkevičienė, tel. 8 646 00818, el. p. g.tumkeviciene@lma.lt 
Projekto finansininkė Daiva Vailionienė, tel. 8 699 36779, el. p. d.vailioniene@lma.lt
 
 
 
 
PASIEKTI REZULTATAI:

- Suorganizuotas Mokslo populiarinimo priemonių apdovanojimų konkursas ir pristatymo renginys. Išsamiau
- Parengtas ir transliuotas TV laidų ciklas „Mokslo ekspresas“. Žiūrėti
- Parengtas ir transliuotas edukacinių TV laidų vaikams ciklas „Mažasis atradėjas“. Žiūrėti

- Suorganizuotos konferencijos visuomenei aktualiais klausimais. Išsamiau
- Įgyvendintos veiklos Lietuvos mokslo premijos kandidatams ir laureatams pristatyti:
2017 m.
    * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2016 metų Lietuvos mokslo premijas“;
    * Suorganizuotos 2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų viešos paskaitos;
    * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai apie kandidatus į 2016 m. Lietuvos mokslo premijas ir jų darbus. Skaityti
    * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai, paskelbti straipsniai nacionaliniuose laikraščiuose apie 2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatus ir jų darbus. Skaityti
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“ (skirtingais laikotarpiais);
     * Suorganizuotos 2016 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės. Žiūrėti nuotraukas, renginio tranliaciją portale „Delfi.lt“.
     * Parengtas ir išleistas leidinys „2016 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti
2018 m.
     * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2017 metų Lietuvos mokslo premijas“;
     *
Suorganizuotos 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų viešos paskaitos;
     * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai apie kandidatus į 2017 metų Lietuvos mokslo premijas ir jų darbus;
     * Parengti ir išplatinti pranešimai spaudai, paskelbti straipsniai nacionaliniuose laikraščiuose apie 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatus ir jų darbus;
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“ (skirtingais laikotarpiais);
     * Suorganizuotos 2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės.
     * Parengtas ir išleistas leidinys „2017 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti
2019 m.
     * Suorganizuotas viešų renginių ciklas „Susipažinkime su kandidatais į 2018 m. Lietuvos mokslo premijas“;
     * Suorganizuotos 2018 m. Lietuvos mokslo premijos laureatų apdovanojimų iškilmės;
     * Transliuotas reklaminis skydelis naujienų portale „Delfi.lt“;
     * Parengtas ir išleistas leidinys „2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureatai“. Skaityti

 

KITA SUSIJUSI INFORMACIJA: