Veikla

  • LIT
  • Veikla
  • Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veikla
Atgal

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veikla

Skyrius „Mokslininkų rūmai“ yra Lietuvos mokslų akademijos padalinys, organizuojantis mokslo, meno ir kultūros renginius plačiajai visuomenei. Skyriaus tikslas – populiarinti mokslą ir kultūrą visuomenėje, skatinti visuomenės ir tyrėjų dialogą. Skyrius siekia didinti LMA veiklos žinomumą, skaidrumą ir atsiskaitymą visuomenei, telkia mokslo bendruomenę mokslo ir kultūros populiarinimo veiklai, prisideda prie mokslininko karjeros prestižo kėlimo, mokslo, kultūros plėtros. Skyrius suteikia galimybę visuomenei apie mokslo pasiekimus bei tendencijas atskirose srityse sužinoti kuo daugiau. Populiarinant mokslą, skleidžiamos moksliškai pažangios idėjos jomis besidominčiai visuomenės daliai, rūpinamasi mokslo žinių sklaida įvairioms visuomenės grupėms. Savo renginiais skyrius dalyvauja intelektualiai ugdant Lietuvos visuomenę, siekia mokslo visuomenės bendravimo per mokslo ir kultūros populiarinimą. Šiemet atnaujintas renginių ciklas „Mokslas visuomenei“.

Siekiant didinti mokslininko profesijos patrauklumą, daug dėmesio skiriama jaunosios kartos ugdymui. Organizuojamas tęstinis renginių ciklas „Mokslo žinių dienos“. Vilniaus miesto moksleiviai ir gimnazistai turi galimybę susitikti su ryškiomis mokslininkų asmenybėmis ir pasiklausyti jų paskaitų: informatikos, medicinos, biologijos, chemijos, fizikos, psichologijos temomis. Akademikai ne tik skaito paskaitas, bet ir pasakoja moksleiviams apie mokslininko profesiją, kaip ją pasirinkti, kur studijuoti, kaip pasirengti egzaminams, dalyvaujama „Karjeros savaitės“ renginiuose. Moksleiviams nuolat buvo organizuojamos ekskursijos į VU Lazerinių tyrimų centrą, į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą, Energetikos ir technikos muziejų ir kt.

Skyrius ,,Mokslininkų rūmai“ siekia padidinti visuomenės domėjimąsi mokslu ir kultūra, sukurti teigiamas emocijas, mokslo ir kultūros pasiekimus pateikti pozityviai. Todėl organizuojami renginiai plačiajai visuomenei: pokalbiai aktualiomis gyvenimo temomis, naujų knygų sutiktuvės ir aptarimai, mokslininkų ir visuomenei nusipelniusių žmonių jubiliejiniai ir atminimo vakarai. Surengti tęstiniai renginių ciklo vakarai: „Įžymių žmonių portretai“, „Profesorius ir jo mokykla“, „Mokslas visuomenei“, Įžymiuosius mokslininkus prisimenant“ ir kiti. Periodiškai vyksta įvairių mokslo institucijų veiklą atspindintys renginiai, pristatomi naujausi tiksliųjų bei humanitarinių mokslo sričių laimėjimai. Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, pasirūpinta renginiais šiai datai paminėti: pristatyta neeilinė knyga – Aleksandro Merkelio monografija „Antanas Smetona. Jo visuomeninė, kultūrinė ir politinė veikla“, surengta konferencija drauge su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija „100 atsakymų piliečiui“, suorganizuoti įvairių meno kolektyvų koncertai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui „Sveikiname Lietuvą“ ir kiti.

Tradiciškai Vilniaus visuomenei ir Lietuvos mokslų akademijos bendruomenei rengiami Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Motinos dienos paminėjimai, organizuojami Kalėdiniai ir Naujametiniai koncertai.

Skyrius „Mokslininkų rūmai“ – tai grandis, jungianti mokslo bei kultūros žmones su plačiąja visuomene, ieškanti naujų kelių, aktualizuojant mokslo ir mokslininko vaidmenį šiandieniniame gyvenime.

2019 m. veiklos ataskaita2020 metai