Veikla

Atgal

Rinkimai

Iškelti kandidatai į LMA tikruosius narius

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas praneša, kad pagal 2020-09-28 paskelbtas laisvas LMA tikrųjų narių vietas ir remiantis LMA statuto 20, 21, 22 punktais, iškelti ir įregistruoti šie kandidatai (pagal LMA mokslų skyrius ir specialybes):
 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
        Archeologija – 1 vieta
Albinas Kuncevičius – prof. dr., Vilniaus universiteto (VU) prof. ir katedros vedėjas, iškėlė VU senatas, akademikai Vladas Žulkus, Eugenijus Jovaiša, Rimvydas Petrauskas
       Istorija – 1 vieta
1. Zenonas Butkus – prof. dr., VU prof., iškėlė VU senatas
2. Darius Staliūnas – dr., Lietuvos istorijos instituto (LII) vyriaus. m. d., VU prof., iškėlė LII mokslo taryba
       Lietuvių literatūra – 1 vieta
1. Aušra Jurgutienė – doc. dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos (LLTI) vyriaus. m. d. ir skyriaus vadovė, iškėlė LLTI mokslo taryba
2. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – prof. dr., VU prof. ir vyriaus. m. d., LLTI vyr. m. d., iškėlė VU senatas
       Menotyra – 1 vieta
1. Rytis Ambrazevičius – prof. dr., Kauno technologijos universiteto (KTU) prof., Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof., iškėlė akad. Giedrius Antanas Kuprevičius
2. Dalia Klajumienė – dr., Vilniaus dailės akademijos (VDA) vyriaus. m. d. ir Dailėtyros instituto direktorė, VU dėst., iškėlė VDA
       Sociologija – 1 vieta
1. Aleksandras Dobryninas – prof. dr., VU prof., katedros vedėjas ir vyriaus. m. d., iškėlė VU senatas
2. Aušra Maslauskaitė – prof. dr., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) prof., Lietuvos socialinių tyrimų centro (LSTC) vyriaus. m. d., iškėlė VDU senatas, Lietuvos sociologų draugija, LSTC mokslo taryba

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
       Chemija – 1 vieta
1. Vytautas Getautis – dr., KTU prof., iškėlė KTU senatas
2. Eimutis Juzeliūnas – prof. habil. dr., Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) vyriaus. m. d. ir skyriaus vadovas, iškėlė FTMC mokslo taryba
3. Gintaras Valinčius – dr., VU vyriaus. m. d. ir prof., VU Gyvybės mokslų centro (GMC) direktorius, iškėlė akad. Gediminas Niaura
       Fizika – 1 vieta
1. Darius Abramavičius – dr., VU prof., iškėlė VU senatas
2. Gediminas Račiukaitis – dr., FTMC vyriaus. m. d. ir skyriaus vadovas, UAB „Ekspla“ konsultantas, iškėlė akademikai Leonas Valkūnas, Arūnas Krotkus, Vidmantas Gulbinas
       Matematika – 2 vietos
1. Artūras Dubickas – prof. habil. dr., VU vyriaus. m. d., iškėlė VU senatas
2. Alfredas Račkauskas – prof. habil. dr., VU prof. ir katedros vedėjas, iškėlė VU senatas

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje

       Biochemija – 1 vieta
Aurelija Žvirblienė – dr., VU vyriaus. m. d., prof. ir skyriaus vadovė, iškėlė VU senatas, akad. Kęstutis Sasnauskas
     Fundamentinė medicina – 1 vieta
1. Vaiva Lesauskaitė – prof. habil. dr., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) prorektorė, vyriaus. m. d. ir prof., iškėlė 8 akademikai – LSMU profesoriai: Remigijus Žaliūnas, Henrikas Žilinskas, Vidmantas Bižokas, Antanas Sederevičius, Antanas Praškevičius, Limas Kupčinskas, Vilmantė Borutaitė, Daiva Rastenytė
2. Algirdas Utkus – prof. dr., VU prof. ir vyriaus. m. d., fakulteto dekanas, iškėlė akad. Zita Aušrelė Kučinskienė
       Klimatologija – 1 vieta
Arūnas Bukantis – prof. dr., VU prof., iškėlė VU senatas
       Zoologija – 1 vieta
1. Kęstutis Arbačiauskas – dr., Gamtos tyrimų centro (GTC) vyriaus. m. d. ir laboratorijos vadovas, VU prof., iškėlė akad. Vincas Būda
2. Sigitas Podėnas – doc. dr., GTC vyriaus. m. d., VU prof., iškėlė GTC mokslo taryba

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
       Agronomija (agrobiologija) – 1 vieta
1. Kęstutis Romaneckas – prof. dr., VDU prof. ir vyriaus. m. d., iškėlė VDU senatas
2. Giedrė Samuolienė – dr., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) instituto direktoriaus pavaduotoja, laboratorijos vedėja ir vyriaus. m. d., VDU doc., iškėlė LAMMC mokslo taryba
3. Roma Semaškienė – dr., LAMMC instituto direktoriaus pavaduotoja ir skyriaus vedėja, vyriaus. m. d., iškėlė LAMMC mokslo taryba
       Maisto technologijos – 1 vieta
Elena Bartkienė – prof. dr., LSMU instituto vadovė, vyriaus. m. d. ir prof., iškėlė akad. Antanas Sederevičius
       Miškotyra  – 1 vieta
1. Kęstutis Armolaitis – dr., LAMMC vyriaus. m. d., iškėlė LAMMC mokslo taryba
2. Algirdas Augustaitis – dr., VDU vyriaus. m. d. ir prof., iškėlė VDU senatas
       Veterinarija – 1 vieta
1. Mindaugas Malakauskas – prof. dr., LSMU Veterinarijos akademijos kancleris, prof. ir vyriaus. m. d., iškėlė 8 akademikai – LSMU profesoriai: Remigijus Žaliūnas, Henrikas Žilinskas, Vidmantas Bižokas, Antanas Sederevičius, Antanas Praškevičius, Limas Kupčinskas, Vilmantė Borutaitė, Daiva Rastenytė
2. Modestas Ružauskas – dr., LSMU vyriaus. m. d. ir prof., iškėlė akad. Sigitas Tamulevičius

Technikos mokslų skyriuje
       Elektronika, informatika – 1 vieta
1. Romas Baronas – prof. dr., Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, VU prof., iškėlė VU senatas
2. Olga Kurasova – doc. dr., VU vyriaus. m. d. ir prof., iškėlė VU senatas
       Energetika – 1 vieta
1. Algis Džiugys – dr., Lietuvos energetikos instituto (LEI) vyriaus. m. d., KTU vyriaus. m. d., iškėlė akad. Rimantas Kačianauskas
2. Sigitas Rimkevičius – dr., LEI direktorius ir vyriaus. m. d., iškėlė LEI mokslo taryba
       Mechanika – 1 vieta
1. Marijonas Bogdevičius – prof. habil. dr., Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) katedros vedėjas ir prof., Klaipėdos universiteto vyriaus. m. d., iškėlė VGTU senato valdyba
2. Giedrius Janušas – doc. dr., KTU katedros vedėjas ir prof., iškėlė KTU senatas
       Medžiagų inžinerija – 1 vieta
1. Mindaugas Gedvilas – dr., FTMC vyriaus. m. d., LMA Jaunosios akademijos pirmininkas, iškėlė FTMC mokslo taryba
2. Saulius Grigalevičius – prof. dr., KTU prof. ir vyriaus. m. d., iškėlė KTU senatas
3. Šarūnas Meškinis – dr., KTU vyriaus. m. d., iškėlė KTU senatas

Atsiliepimus ir siūlymus dėl kandidatų pateikti iki 2020-12-19 adresu: Lietuvos mokslų akademijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

_____________________________

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimus

2020 m. rugsėjo 22 d. LMA narių visuotiniame susirinkime patvirtinus laisvas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrųjų narių vietas į išvardytas specialybes, skelbiami LMA tikrųjų narių rinkimai.
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje: archeologija – 1 vieta, istorija – 1 vieta, lietuvių literatūra – 1 vieta, menotyra – 1 vieta, sociologija – 1 vieta;
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: chemija – 1 vieta, fizika – 1 vieta, matematika – 2 vietos;
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje: biochemija – 1 vieta, fundamentinė medicina – 1 vieta, klimatologija – 1 vieta, zoologija – 1 vieta;
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje: agronomija (agrobiologija) – 1 vieta, maisto technologijos – 1 vieta, miškotyra  – 1 vieta, veterinarija – 1 vieta;
Technikos mokslų skyriuje: elektronika, informatika – 1 vieta, energetika – 1 vieta, mechanika – 1 vieta, medžiagų inžinerija – 1 vieta.
Mokslų akademijos tikraisiais nariais renkami Lietuvos mokslininkai, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais. Išimtiniais atvejais renkami pripažinti menininkai. Mokslų akademijos nariųvisuotinio susirinkimo nustatyti reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti Mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimuose, paskelbti http://www.lma.lt/reikalavimai-renkamiems-nariams .
Mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai emeritai turi teisę iki 2020 m. spalio 28 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytas specialybes. Kandidatus iškelti gali taip pat mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos ir mokslininkų asociacijos.
Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai – motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Iškėlusieji kandidatus pateikia išsamias žinias apie jų mokslinę veiklą pagal LMA narių visuotinio susirinkimo nustatytus reikalavimus. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (paso ar tapatybės kortelės, socialinio draudimo pažymėjimo kopijos), mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotraukos.

Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate iki 2020 m. spalio 28 d. 15.00 val. Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. 8 602 65 354