Veikla

Atgal

Rinkimai

 

Išrinkti LMA Jaunosios akademijos nauji nariai

2019 m. lapkričio 14 d. LMA prezidiumo nutarimu Nr. 37 šie jaunieji mokslininkai patvirtinti LMA Jaunosios akademijos nariais:

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – dr. Vytautas Rinkevičius (humanitariniai mokslai, Vilniaus universitetas), dr. Tomas Petreikis (socialiniai mokslai, Vilniaus universitetas).

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje – dr. Aldona Balčiūnaitė (chemija, Fizinių ir technologijos mokslų centras), dr. Jevgenij Chmeliov (fizika, Vilniaus universitetas).

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – dr. Giedrius Gasiūnas (biotechnologija, Vilniaus universitetas), dr. Jurgita Skiecevičienė (medicinos genetika, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje – dr. Aleksandr Novoslavskij (veterinarija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), dr. Rita Armonienė (agronomija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).

Technikos mokslų skyriuje – dr. Remigijus Paulavičius (informatika, Vilniaus universitetas), dr. Gediminas Stankūnas (energetika, Lietuvos energetikos institutas). 

Patvirtinti kandidatai į LMA Jaunosios akademijos narius

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje 
 1. Viktor Denisenko, Vilniaus universitetas
 2. Agnė Gadeikienė, Kauno technologijos universitetas
 3. Tomas Petreikis, Vilniaus universitetas
 4. Vytautas Rinkevičius, Vilniaus universitetas
 5. Aurelija Stelmokienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 6. Brigita Tranavičiūtė, Kauno technologijos universitetas
 7. Paulina Želvienė, Vilniaus universitetas 

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

 1. Aldona Balčiūnaitė, Fizinių ir technologijos mokslų centras
 2. Jevgenij Chmeliov, Vilniaus universitetas
 3. Raimundas Sereika, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje 

 1. Adomas Bunevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 2. Giedrius Gasiūnas, Vilniaus universitetas
 3. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė, Klaipėdos universitetas
 4. Tomas Lapinskas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 5. Rokas Navickas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos
 6. Jurgita Skiecevičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

 1. Valda Araminienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 2. Rita Armonienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 3. Ekaterina Makrickienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 4. Povilas Mulerčikas, Vytauto Didžiojo universitetas
 5. Aleksandr Novoslavskij, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 6. Nijolė Vaitkevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 7. Jonas Viškelis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
 8. Akvilė Viršilė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Technikos mokslų skyriuje

 1. Anatolijus Eisinas, Kauno technologijos universitetas
 2. Sergej Jakovlev, Klaipėdos universitetas
 3. Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 4. Remigijus Paulavičius, Vilniaus universitetas
 5. Evaldas Stankevičius, Fizinių ir technologijos mokslų centras
 6. Gediminas Stankūnas, Lietuvos energetikos institutas
 7. Tomas Tamulevičius, Kauno technologijos universitetas

2019 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunosios akademijos narių rinkimai

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) narių rinkimus šiose srityse:
• humanitarinių ir socialinių mokslų – 2 vietos;
• matematikos, fizikos ir chemijos mokslų – 2 vietos;
• biologijos, medicinos ir geomokslų – 2 vietos;
• žemės ūkio ir miškų mokslų – 2 vietos;
• technologijos mokslų – 2 vietos.
   
LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje bei socialinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki paskutinės dokumentų priėmimo dienos.
Kandidatus iškelti gali Lietuvos mokslo ir studijų institucijų senatai ir mokslo tarybos, LMA akademikai, Lietuvos mokslininkų asociacijos, kandidatais gali išsikelti ir patys jaunieji mokslininkai.

Rinkimai organizuojami vadovaujantis:
LMAJA nuostatais ir LMAJA rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Paraiškos teikiamos LMA elektroninėje paraiškų registravimo sistemoje (spausti „Teikti paraišką“). Teikdami paraišką kandidatai turi įkelti žemiau nurodytus dokumentus PDF formatu:
• prašymą pagal pridedamą formą;
• mokslo institucijos senato, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos posėdžio protokolo išrašą, kuriame nurodyti kandidato iškėlimo motyvai (jei kandidatą kelia institucija);
• motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato (jei kandidatą kelia LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai);
• užpildytą kandidato į LMAJA narius paraiškos formą;
• motyvacinį laišką (iki 2 psl.) su trumpai pristatyta planuojama veikla LMAJA;
• kitus su paraiška susijusius dokumentus (pavyzdžiui, diplomų, pažymėjimų, straipsnių kopijas ir kt.).

Dokumentai priimami 2019 m. rugsėjo 11 d. – spalio 11 d.


Dėl dokumentų teikimo elektroninėje sistemoje kreipkitės į sistemos administratorę E. Griciūtę: tel. 8 692 45332, el. p. e.griciute@lma.lt