• LIT
  • Kontaktai
Atgal

Kontaktai

Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Mob. 8 602 65 354
El. p. prezidiumas@lma.lt
Interneto adresas http://lma.lt

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

Kab.

Akad. Jūras Banys

Prezidentas

j.banys@lma.lt
8 602 65 354

201

Akad. Zenonas Dabkevičius

Viceprezidentas

z.dabkevicius@lma.lt
8 602 68 660, 8 686 37 631

213

Akad. Vytautas Nekrošius

Prezidiumo narys

vytautas.nekrosius@tf.vu.lt
8 686 15 296

 

Akad. Raimundas Šiaučiūnas

Prezidiumo narys

raimundas.siaucunas@ktu.lt
8 686 70 547

 

Vita Žilinskaitė

Prezidento
vyr. referentė

prezidiumas@lma.lt
8 602 65 354

201

Lyda Milošienė

Vyriaus. referentė

l.milosiene@lma.lt
8 604 44 826

214

Daiva Vailionienė

Personalo vyriaus. specialistė

d.vailioniene@lma.lt
8 699 36 779

220

Akad. Domas Kaunas

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas

d.kaunas@lma.lt
8 684 69 353

311

Aurika Bagdonavičienė

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

a.bagdonaviciene@lma.lt
8 683 61 990

310

Akad. Leonas Valkūnas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas

l.valkunas@lma.lt
8 602 68 515, 8 698 44 472

313

Silva Aukštinaitienė

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

s.aukstinaitiene@lma.lt
8 684 69 349

314

Akad. Vaidutis Kučinskas

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas

v.kucinskas@lma.lt
8 602 68 403

318

Dr. Jadvyga Olechnovičienė

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė

j.olechnoviciene@lma.lt
8 683 62 056

319

Akad. Zenonas Dabkevičius

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas

z.dabkevicius@lma.lt
8 602 68 660, 8 686 37 631

312

Vanda Narušytė

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

e.narusyte@lma.lt
8 673 58 046

309

Akad. Gintautas Žintelis

Technikos mokslų skyriaus pirmininkas

g.zintelis@lma.lt
8 602 65 366, 8 687 21 313

302

Dr. Bronius Jaskelevičius

Technikos mokslų skyriaus mokslinis sekretorius

b.jaskelevicius@lma.lt
8 686 34 198

302

Dr. Andrius Bernotas

Organizacinio skyriaus vadovas

mos@lma.lt
8 601 11 742

303

Arūnas Šuminas

Teisininkas

a.suminas@lma.lt
8 602 65 415

 320

Dr. Rolandas Maskoliūnas

Vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene

r.maskoliunas@lma.lt
8 602 66 294, 8 698 32 360

303

Miglė Datkūnaitė

Vyriaus. specialistė

migle@lma.lt
8 602 68 436

303

Valerija Paškauskienė

Vyriaus. specialistė

v.paskauskiene@lma.lt
8 608 17 888

305

Virginija Valuckienė

Fotografė

v.valuckiene@lma.lt
8 682 22 557

320

Genutė Griežienė

Specialistė

g.grieziene@lma.lt
8 603 68 044

407

Elena Vydrina

Archyvarė

archyvas@lma.lt
8 602 68 489

102

Violeta Skirgailienė

Tarptautinių ryšių grupės vyriaus. specialistė

v.skirgailiene@lma.lt
8 601 11 973

304

Marija Nijolė Stačiokienė

Tarptautinių ryšių grupės vyriaus. specialistė

m.staciokiene@lma.lt
8 602 66 346

320

Violeta Kaminskaitė

Svečių butų administratorė

v.kaminskaite@lma.lt
8 602 68 558

118

Zina Turčinskienė

Leidybos skyriaus vadovė

z.turcinskiene@lma.lt
8 699 36 778

308

Aušra Gapsevičienė

Redaktorė (lietuvių k.)

a.gapseviciene@lma.lt
8 602 68 523

308

Virgilija Rimošaitytė

Redaktorė (anglų k.)

v.rimosaityte@lma.lt
8 602 68 776

308

Diana Bartkutė Barnard

Redaktorė (anglų k.)

d.barnard@lma.lt
8 602 68 753

308

Regina Kunigėlienė

Vyr. maketuotoja

r.kunigeliene@lma.lt
8 602 68 611

308

Jolanta Veršickienė

Maketuotoja

j.versickiene@lma.lt
8 602 66 408

308

Aldona Daučiūnienė

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė

a.dauciuniene@lma.lt
8 614 05 086

301

Genovaitė Ruzgienė

Vyriaus. specialistė

g.ruzgiene@lma.lt
8 602 68 461

301

Laima Tilūnienė

Specialistė

l.tiluniene@lma.lt
8 602 68 657

301

Rasa Aleknavičienė

Vyriaus. finansininkė

r.aleknaviciene@lma.lt
8 620 44 857

306

Virginija Puronaitė

Vyresn. buhalterė

v.puronaite@lma.lt
8 602 68 033

306

Regina Pocienė

Buhalterė-kasininkė

r.pociene@lma.lt
8 602 66 185

306

Alvydas Vaicekauskas

Inžinerinės ir ūkio tarnybos vadovas

a.vaicekauskas@lma.lt
8 602 65 397

216

Virginija Ratkevičienė

Vyriaus. specialistė

v.ratkeviciene@lma.lt
8 602 68 820

216

Irena Petrukaitienė

Administratorė

i.petrukaitiene@lma.lt
8 686 02 102

102

Henrikas Giedrikas

Kompiuterių tinklo administratorius

hg@lma.lt
8 672 98 700

118

Vasilij Adaškevič

Vairuotojas-mechanikas

v.adaskevic@lma.lt
8 687 13 432

217

Andriejus Kulis

Darbininkas

8 602 68 048

217

Donatas Murauskas

LMA Jaunosios akademijos pirmininkas

d.murauskas@lma.lt
8 602 69 371

305

Olga Mastianica-Stankevič

LMA Jaunosios akademijos mokslinė sekretorė

o.mastianica@lma.lt
8 602 68 529

305

Greta Tumkevičienė

ES SF paramos projektų valdymo grupės vadovė

g.tumkeviciene@lma.lt
8 646 00 818

219

Evelina Griciūtė

Veiklų vykdytoja

e.griciute@lma.lt
8 602 68 812, 8 692 45 332

219

Sigita Zakarevičienė

Projektų vadybininkė

s.zakareviciene@lma.lt
 8 648 08 163

220

Daiva Vailionienė

Projektų finansininkė

d.vailioniene@lma.lt
8 699 36 779

220

Dr. Sigitas Narbutas

LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius

sigitas.narbutas@mab.lt
(8 5) 262 9537, 8 684 48 118

 

Dr. Rima Cicėnienė           

LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui

rima.ciceniene@mab.lt
(8 5) 262 7929, 8 686 11 222

 

 

 BUDĖTOJAI

8 699 36 792