• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

Lietuvos mokslų akademija yra įsteigusi 18 vardinių premijų: Kazimiero Baršausko (elektronika, elektromechanika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Povilo Matulionio (miškotyra), Juozo Matulio (chemija), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė technika).
 
Už geriausius mokslinius darbus skiriama 10 kasmetinių premijų jauniesiems mokslininkams bei doktorantams ir 15 premijų aukštųjų mokyklų studentams.


Bendrieji konkursų nuostatai:

1. Lietuvos mokslų akademija (toliau – LMA) kasmet organizuoja geriausių mokslinių darbų konkursus:

1.1. Vardinių premijų (iš viso 18, kiekviena jų skelbiama kas 4 metus). Plačiau
1.2. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijų. Plačiau
1.3. Jaunųjų mokslininkų ekonomistų akad. K. Meškausko premijos. Plačiau
1.4. Studentų mokslinių darbų premijų. Plačiau


2. Konkursų sąlygos pateikiamos mokslinių darbų atitinkamos konkrečios premijos nuostatuose ir reikalavimuose.
3. Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų, studentų, LMA vardinių premijų konkursams pateiktus darbus vertina LMA sudarytos komisijos.
4. Komisijų narius pateiktiems moksliniams darbams vertinti siūlo atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:

4.1. Humanitarinių ir socialinių mokslų;
4.2. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
4.3. Biologijos, medicinos ir geomokslų;
4.4. Žemės ūkio ir miškų mokslų;
4.5. Technikos mokslų.
 
5. Komisijų sudėtį tvirtina ir prireikus keičia LMA prezidiumas. 
6. Komisijų sudėtis tvirtinama vieneriems metams.
7. Premijų skyrimą tvirtina LMA prezidiumas.
8. Konkurso rezultatai skelbiami iki kovo 1 d.

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 28, patikslinta 2014 m. spalio 28 d., 2015 m. spalio 6 d., 2016 m. sausio 6 d.