LMA COVID-19

Komisija

2020 m. kovo 19 d. LMA Biologios, medicinos ir geomokslų skyriaus biuro posėdyje patvirtinta LMA komisija dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo. Komisijos sudėtis: pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Usonis, nariai – doc. dr. Tomas Kačergius, doc. dr. Sigita Burokienė, prof. dr. Aurelija Žvirblienė, prof. dr. Vytautas Kasiulevičius. Komisijos koordinatoriai akad. Kęstutis Sasnauskas, akad. Rūta Dubakienė.

Komisijos pirmininkas Vytautas Usonis  
Prof. habil. dr. Vytautas Usonis – VU MF Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinikos profesorius.
Bendras koordinavimas, COVID-19 vaikų populiacijoje, COVID-19 vakcinos.
vytautas.usonis@mf.vu.lt
   
Komisijos narys Tomas Kačergius  
Doc. dr. Tomas Kačergius  – VU MF Biomedicinos mokslų instituto, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės katedros docentas. Europos klinikinės mikrobiologijos ir infekcinių ligų draugijos narys.
Vykdo mokslinius darbus, susijusius su įvairių farmacinių preparatų (įskaitant eksperimentinių) poveikio bioplėvelėms ir gripo infekcijos patogenezei tyrimais.
Atsakingas už skyrių COVID-19 virusologija.
tomas.kacergius@mf.vu.lt
   
Komisijos narys Vytautas Kasiulevičius  
Prof. dr. Vytautas Kasiulevičius – VU MF prodekanas.
COVID-19 klinikiniai aspektai.
vytautas.kasiulevicius@mf.vu.lt
   
Komisijos narė Sigita Burokienė  
Doc. dr. Sigita Burokienė – VU MF Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinikos docentė, Europos vaistų agentūros (EMA) ekspertė.
Vaistai, vakcinos COVID-19 gydymui ar profilaktikai.
sigita.burokiene@mf.vu.lt
   
Komisijos narė Aurelija Žvirblienė  
Prof. dr. Aurelija Žvirblienė – VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto Imunologijos ir ląstelės biologijos skyrius vadovė.
aurelija.zvirbliene@ibt.vu.lt
   
Komisijos koordinatorius Kęstutis Sasnauskas  
Akad. Kęstutis Sasnauskas
kestutis.sasnauskas@ibt.vu.lt
   
Komisijos koordinatorė Rūta Dubakienė  
Akad. Rūta Dubakienė
ruta.dubakiene@mf.vu.lt