Sudėtis

Atgal

Darbotvarkės archyvas

2020 M. SAUSIO DARBOTVARKĖ

Sausio 13 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje (LRS)
Sausio 14 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 16 d. 15 val.

Susitikimas su Latvijos mokslų akademijos prezidentu prof. Ojarsu Sparičiu dėl Baltijos ir Skandinavijos mokslo akademijų sąjungos bei Jaunųjų akademijų veiklos.

Sausio 17 d. 10 val.

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Sausio 21 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 21 d. 10.30 val. Susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės mero pavaduotoju Manfredu Žymantu dėl Ignalinos ir LMA bendradarbiavimo (LMA prezidento kab.)
Sausio 21 d. 12 val. Susitikimas su Taipėjaus misijos atstovu Latvijos Respublikoje Andy Chinu ir švietimo, mokslo ir sporto viceministru akad. Valdemaru Razumu
Sausio 23 d. 10 val. Susitikimas su Baltarusijos valstybinio medicinos universiteto delegacija, vadovaujamo rektoriaus Anatolijaus Sikorskij (Anatolij Sikorskij), dėl Vilniaus ir Minsko universitetų bendradarbiavimo mokslo srityje (LMA prezidento kab.)
Sausio 27 d. 18 val. Kvietimas dalyvauti Aukštųjų kursų Kaune 100-mečio minėjime (Kaunas)
Sausio 28 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Sausio 28 d. 18.30 val. Prancūzijos ambasadorės Lietuvoje p. Claire Lignières-Counathe kvietimas dalyvauti susitikime su Prancūzijos Vyriausybės stipendininkais, stažuotojais ir mokslininkais (Prancūzijos ambasada)
Sausio 30 d. 9 val. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų uždavinių, skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir studijas, valdymo komiteto posėdis (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)
Sausio 30 d. 13 val.  Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Biologijos ir medicinos mokslų Lietuvoje perspektyvos“ (LMA)

2020 M. VASARIO DARBOTVARKĖ

Vasario 4 d.  Lietuvos mokslo premijų komisijos posėdžiai (LMA)
Vasario 5 d. 13.30 val. LRV Ministro Pirmininko kvietimas dalyvauti pasitarime dėl Inovacijų skatinimo fondo įstatymo ir Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 8, 14, 18, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų (LRV)
Vasario 6 d. 10.30 val. LR Vyriausybės kanclerio kvietimas į pasitarimą aptarti LMA Vrublevskių bibliotekos statybos klausimus  (LRV)
Vasario 6 d. 13 val.   
Vasario 7 d. 14 val.  Zigmo Zinkevičiaus auditorijos atidarymas (VU)
Vasario 10 d. 13.30 val. Susitikimas su LR Prezidento patarėju Pauliumi Baltoku (LMA)
Vasario 11 d. 9 val. Kvietimas dalyvauti LRT Aktualijų studijoje dėl mokslo ir politikos bendradarbiavimo (LRT)
Vasario 12 d. 10.30 val. Kvietimas dalyvauti susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu švietimo ir mokslo kokybės, tinklo, finansavimo bei ekonominės ir socialinės nelygybės sprendinių klausimams aptarti (LR Prezidentūra)
Vasario 14 d. 13 val. Susitikimas su Švedijos mokslinių tyrimų centro „Max IV“ vadovais (LMA)
Vasario 18 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Vasario 18 d. 13 val. Įžangos žodis konferencijoje-diskusijoje „Socialinių mokslų iššūkiai ir perspektyvos“ (LMA)
Vasario 19 d. 9 val.  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Crowne Plaza Vilnius)
Vasario 20 d. 8 val. LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriaus rinkimai (LMA)
Vasario 20 d. 10 val.  Pasisakymas konferencijoje „Europos žalias kursas: iššūkiais grįstos galimybės agro-miškų mokslui ir verslui“ (LMA)
Vasario 20 d. 11 val. Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje 2020 (Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO)
Vasario 20 d. 14 val. Pasitarimas dėl Technologijų ir inovacijų įstatymo keitimo (peržiūros) (ŠMSM)
Vasario 20 d. 15 val. Lietuvos mokslo tarybos valdybos posėdis (LMT)
Vasario 20 d. 17.30 val. Nepaprastojo ir įgaliotojo Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Shiro Yamasaki kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Japonijos imperatoriaus gimtadienio proga (Nacionalinė meno galerija)
Vasario 24 d.  Komandiruotė į Rygą (Latvija) dalyvauti Baltijos šalių konferencijoje „Inovacijos (naujovės) – 21-ojo amžiaus jėga“
Vasario 25 d. 9 val. Kvietimas dalyvauti naujojo finansinio 2021-2027 m. periodo Veiksmų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ diskusijoje su socialiniais- ekonominiais partneriais (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Vasario 25 d. 13 val. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)
Vasario 26 d. 14 val. Susitikimas su Nepaprastuoju ir  įgaliotuoju Norvegijos ambasadoriumi J. E. ponu Karsten Klepsvik ir akad. Virginijumi Šikšniu (LMA)
Vasario 27 d. 14 val. VU Doktorantūros komiteto posėdis (VU)
Vasario 28 d. 14 val.  Dalyvavimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimų už lietuvių kalbos puoselėjimą renginyje (LMA)

2020 M. KOVO MĖN. DARBOTVARKĖ

Kovo 3 d. 10 val. 2019 metų Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės (LMA)
Kovo 5 d. 13.30 val. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (ŠMSM)
Kovo 10 d. 9 val.  Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Kovo 10 d. 18 val. Įžangos žodis Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) 90-mečio vakaro renginyje (LMA)

2020 M. GEGUŽĖS MĖN. DARBOTVARKĖ

Gegužės 4 d. 10-12 val. Dalyvavimas Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Inovacijų fondo kūrimo (LRS)
Gegužės 5 d. 15 val. Virtualus LMA prezidiumo posėdis
Gegužės 27 d.  8:45-11:30 val.
Kvietimas dalyvauti nuotoliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje (LRS)
 Gegužės 28 d. 10-13val. Kvietimas į posėdį dėl Lietuvos dalyvavimo Horizonto programoje (LR Prezidentūra)
Gegužės 29 d. 10-13 val. Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinės tarybos (European Academies Science Advisory Council) posėdis
Gegužės 29 d. 12 val. LMA prezidento, kaip komisijos nario, dalyvavimas virtualiame habilitacinės disertacijos gynime (Rumunijos MA)

2020 M. BIRŽELIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Birželio 2 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Birželio 3 d. 9 val. Kvietimas dalyvauti virtualiame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos klausimais (LRS)
Birželio 3 d. 10 val. Kvietimas dalyvauti virtualiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Konkurencijos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto svarstymo (LRS)
Birželio 3 d. 15 val. LMA prezidento ir viceprezidento dalyvavimas virtualiame ALLEA generalinės asamblėjos posėdyje
Birželio 4 d. 15 val. Akad. Jūro Banio, kaip komisijos nario, dalyvavimas daktaro disertacijos gynime (VU)
Birželio 8 d. 15.30 val. Nacionalinės bibliotekos Mokslo tarybos nuotolinis posėdis
Birželio 9 d. 18 val.  Virtualus Europos Sąjungos šalių Akademijų mokslo konsultacinės tarybos (EASAC) posėdis „Akademijų rolė pandemijos metu“
Birželio 10 d. Dalyvavimas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje aptariant aktualiausius švietimo ir mokslo klausimus bei Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Inovacijų skatinimo fondo įstatymo projekto bei Technologijų ir inovacijų įstatymo kai kurių nuostatų pakeitimo (LRS)
Birželio 12 d.  Kvietimas dalyvauti nuotoliniame pasitarime pasidalyti patirtimi su atstovais iš Estijos mokslo tarybos dėl mokslo ekspertų (ŠMSM) 
Birželio 16 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Birželio 17 d. 8.45 val. Kvietimas dalyvauti nuotoliniame Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje dėl švietimo būklės Lietuvoje
Birželio 17 d. 11 val.  Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos posėdis dėl COVID-19
Birželio 17 d. 15 val.  Dalyvavimas diskusijoje „Penktosios kartos (5 G) judriojo ryšio įtaka gyventojų sveikatai ir imunitetui“. Nuotoliniu būdu organizuoja LR Seimo Sveikos gyvensenos komisija; LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas; LR Seimo Žmogaus teisių komitetas.
Birželio 17 d. 16 val.  Nuotolonis Sankt Peterburgo Technikos universiteto tarybos posėdis
Birželio 18 d.  Kvietimas dalyvauti išvažiuojamajame ŽŪMMS posėdyje Babtuose
Birželio 22 d.  Akademikų J. Banio, Z. Dabkevičiaus, D. Kauno, A. Kareivos išvyka į Pakruojo r. savivaldybę aptarti bendradarbiavimo klausimus. 
Birželio 23 d. 9 val. Pasitarimas žurnalo „Medicina“ leidybos klausimais (LMA)
Birželio 23 d. 10 val.

Susitikimas su Lietuvos istorijos insitituto direktoriumi dr.  Alvydu Nikžentaičiu dėl Lietuvos- Rusijos istorinės atminties komisijos (LMA)

Birželio 25 d. 10 val.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus biuro posėdis (LMA)

Birželio 26 d. Konferencijos „Nauja Europos kovos su vėžiu strategija – sprendimai Lietuvai“ atidarymas (LMA)