Sudėtis

Darbotvarkė

2020 M. LIEPOS MĖN. DARBOTVARKĖ

Liepos 2 d. 10 val. Susitikimas su verslo centro „Teltonika“ atstovais dėl mokslo ir verslo bendradarbiavimo (LMA)
Liepos 2 d. 11.30 val. Kvietimas dalyvauti susitikime dėl Ekonomikos DNR  vienos iš veiklų – „Horizonto“ programos skatinimo (LR Prezidentūra)
Liepos 2 d. 15 val. Susitikimas su Lietuvos olimpinės akademijos prezidentu Artūru Poviliūnu
Liepos 10 d. 10 val. Susitikimas su akad. Zenonu Norkumi aptarti aktualius LMA klausimus (LMA)
Liepos 14 d. 10 val. Tarpinstitucinis pasitarimas Vyriausybėje (LRV)
Liepos 17 d. 10–11 val. Virtualus Lietuvos ateities ekonomikos DNR komisijos posėdis
Liepos 15–31 d. Kasmetinės atostogos. Pavaduoja viceprezidentas Zenonas Dabkevičius.