Sudėtis

Darbotvarkė

2019 M. LAPKRIČIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Spalio 31 d. – lapkričio 1 d. 

LMA prezidento akad. Jūro Banio ir viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus komandiruotė į Hamburgą (Vokietija) dalyvauti Baltijos šalių mokslų akademijų ir Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos vadovų susitikime.

Lapkričio 6 d. 13 val.

Mokslo ir studijų valdymo komiteto posėdis (ŠMSM)

Lapkričio 8 d. 15 val.

Kvietimas dalyvauti šventinėje konferencijoje, skirtoje Lietuvos olimpinės akademijos įkūrimo 30-mečiui (Viešbutis „Best Western“)

Lapkričio 12 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Lapkričio 13 d. 10 val.

Kvietimas dalyvauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasitarime dėl Lietuvių kalbos metų rengimo 2020 metais.

Lapkričio 14 d. 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)

Lapkričio 14 d. 10 val.

Tarptautinės konferencijos „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ atidarymas (LMA)

Lapkričio 14 d. 17 val.

Kvietimas dalyvauti XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo iškilmėse (Kauno Rotušė)

Lapkričio 15 d. 9 val.

Dalyvavimas šimtmečio konferencijoje „XXI a. bibliotekos: tradicijos ir inovacijos“ (LNMMB)

Lapkričio 21 d. 14 val.

LR užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus kvietimas dalyvauti forume „Lietuvos  chartijai – 70: diaspora – nepriklausomai Lietuvai“ (LR Prezidentūra)

Lapkričio 26 d. 11 val. 

LMA mokslo žurnalų vyr. redaktorių ir atsakingųjų sekretorių pasitarimas (LMA)

Lapkričio 28 d. 

Kvietimas dalyvauti Baltijos asamblėjos premijos apdovanojimų iškilmėse (Ryga)