Sudėtis

Darbotvarkė

2019 M. RUGSĖJO, SPALIO MĖN. DARBOTVARKĖ

Rugsėjo 3 d. 9 val. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo posėdis (LMA)
Rugsėjo 3 d. 10 val. Susitikimas su Japonijos Osakos universiteto mokslininkais (VU)
Rugsėjo 4 d. 15.10 val. Susitikimas su  ITU TSB vadovu dr. Chaesub Lee (LMA prezidento kab.)
Rugsėjo 5 d. 10 val. Susitikimas su LR Seimo nariu Antanu Vinkumi (LMA prezidento kab.)
Rugsėjo 5 d. 16 val.  Lietuvos nacionalinės fizikos konferencijos Programinio komiteto posėdis (VU)
Rugsėjo 12 d. 8–14 val. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdis (Birštonas)
Rugsėjo 12 d. 18.30 val. Kvietimas dalyvauti „Northway“ įmonių grupės penkiolikos metų jubiliejaus šventėje „Amžinasis judesys“ (Vilniaus rotušė)
Rugsėjo 14 d. 16 val. Kvietimas dalyvauti akademinėje diskusijoje „Studentų sportas – vakar – šiandien – rytoj“ (VDU, Kaunas)
Rugsėjo 17 d. 15 val. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis (Ekonomikos ir inovacijų ministerija)
Rugsėjo 18 d. 14 val.  VU Fizikos fakulteto daktaro disertacijos gynimo posėdis (NFTMC)
Rugsėjo 18 d. 18 val. J. E. Nepaprastojo ir įgaliotojo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje Volodymyr Yatsenkivskyi kvietimas dalyvauti priėmime, skirtame Ukrainos Nepriklausomybės dienai paminėti (Vilniaus rotušė)
 Rugsėjo 19–20 d.

Komandiruotė į Sankt Peterburgą (Rusija) dalyvauti tarptautiniame Technikos universiteto mokslo tarybos posėdyje

Spalio 1 d. 

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA)

Spalio 3 d. 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narių susitikimas su LMA Jaunosios akademijos nariais (LMA)