Veikla

Atgal

Kronikos archyvas

2019-ieji metai

LMA IR SU PARTNERIAIS ORGANIZUOTI RENGINIAI

Sausio mėn.

Sausio 8 d. Iškilmingas posėdis, skirtas doc. E. Razgausko 90 metų jubiliejui paminėti (1929-01-07–2015-12-03) (LMA). Kvietimas    Galerija
Sausio 9 d. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Kandidatų į LMA tikruosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas   Galerija 
Sausio 10 d. Pirmasis Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos posėdis (LMA).   Galerija
Sausio 10 d. Matematikos,fizikos ir chemijos skyriaus narių visuotiniame susirinkime pristatyti kandidatų į LMA tikuosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 10 d. Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. dr. Rasutės Žukienės  paskaita-diskusija „Ir vis dėlto – juokimės: lietuvių spaudos karikatūros pokario Vokietijoje“ (LMA). Kvietimas
Sausio 11 d. Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. habil. dr. Reginos Gražulevičienės paskaita-diskusija „Kaip aplinka veikia mūsų sveikatą?“ (LMA). Kvietimas
Sausio 15 d. Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. habil. dr. Gintauto Dzemydos ir prof. dr. Olgos Kurasovos paskaita-diskusija „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas“ (LMA). Kvietimas
Sausio 15 d.  Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime pristatyti kandidatų į LMA tikuosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 15 d.  Akademiko Leonardo Kairiūkščio 5 kalbomis (lietuvių, rusų, vokiečių, anglų, lotynų) parengto ir išleisto Aiškinamojo miškininkystės terminų žodyno pristatymas. Rengėjai: ŽŪMMS, HSMS, Skyrius „Mokslininkų rūmai“ (LMA). Kvietimas    Galerija
Sausio 16 d. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime pristatyti kandidatų į LMA tikuosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas
Sausio 17 d. Matematiko, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime vyko LMA tikrųjų narių rinkimai (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 17 d. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotiniame susirinkime pristatyti kandidatų į LMA tikuosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 17 d.  Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. habil. dr. Vinso Janušonio paskaita-diskusija „Naktinis medikų darbas: kontroversijos ir mitai“ (LMA). Kvietimas
Sausio17 d.  Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. dr. Andriaus Bielskio paskaita-diskusija „Liberalios demokratijos krizė ir alternatyvaus politiškumo paieškos“ (LMA). Kvietimas 
Sausio 17 d. Apskritojo stalo diskusija „Ar iš lietuvių literatūros galima pramokti Lietuvos istorijos?“ (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 18 d. Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ prof. habil. dr. Gražinos Juodeikienės ir prof. habil. dr. Vytauto Ostaševičiaus paskaita-diskusija „Tvarios biotechnologijos ir precizinės mikrosistemos – KTU mokslininkų indėlis kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus“ (LMA). Kvietimas
Sausio 22 d. Mokslinė konferencija „Etika medijų ir technologijų aplinkose“ (LMA). Kvietimas   Galerija
Sausio 22 d. Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).  
Sausio 23 d.
 Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas (LMA). Kvietimas    Galerija
Sausio 25 d. Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ habil. dr. Vidmanto Gulbino, dr. Andriaus Devižio ir dr. Mariaus Franckevičiaus darbų ciklo „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose“ pristatymas (LMA). Kvietimas
Sausio 25 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus miesto gimnazijų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Sausio 29 d.
 Iš ciklo „Susipažinkime su 2018 m. Lietuvos mokslo premijos kandidatais“ dr. Onos Aleknavičienės paskaita-diskusija „Lituanistinio XVI–XVIII a. paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė“ (LMA). Kvietimas 
Sausio 29 d. Tecnikos mokslų skyriaus visuotiniame susirinkime pristatyti kandidatų į LMA tikuosius narius pranešimai (LMA). Kvietimas    Galerija 
Sausio 29 d. 
 Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).

Vasario mėn.

Vasario 5 d. Ignalinos rajono savivaldybės diena Lietuvos mokslų akademijoje. Kvietimas    Galerija
Vasario 5 d. 
Mokslo žinių diena. Mykolo Romerio universiteto doc. Rimanto Delkaus paskaita „Tikslieji mokslai – mūsų ateitis“ (Vilniaus Minties gimnazija).
Vasario 7 d.
 Akademiniai skaitymai, skirti akad. Algirdo Skirkevičiaus 80-mečiui. LMAVB LMA Vrublevskių biblioteka buvo atidaryta jubiliato mokslo darbų paroda „Feromonai, bitės ir medus“. Kvietimas    Galerija
Vasario 12 d. Ataskaitinis Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija
Vasarui 12 d.
 Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).
Vasario 12 d.
 Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija 
Vasario 14 d. Vinco Būdos ir Arvydo Pacevičiaus parengtos knygos „Mykolas Girdvainis (1841–1924). Autobiografija / Michał Girdwojń (1841–1924). Autobiografia“ sutiktuvės (LMA). Kvietimas   Galerija 
Vasario 14 d. 
Seminaras „Klimato iššūkiai miško medžių selekcijai Latvijoje“ (VDU Žemės ūkio akademija).
Vasario 14 d. 
Mokslo žinių diena. VU docento Vytauto Ratkevičiaus paskaita, skirta Vasario 16-ajai „Laisvės keliu“ (Fabijoniškių mokykla).
Vasario 20 d. Susitikimas su „L'ORÉAL Baltic“„Moterims moksle“ stipendiatėmis (LMA). Kvietimas    Žr. nuotraukas
Vasario 20 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus miesto gimnazijų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Vasario 26 d. 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Žr. nuotraukas
Vasario 26 d. Mokymai Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams (LMA). Kvietimas   Žr. nuotraukas
Vasario 26 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviams į polimerinių medžiagų gamyklą „Lietpak“. Direktoriaus dr. Prano Kiznio paskaita „Rinkis tiksliuosius mokslus“.
Vasario 27 d. 
Įteikti Valstybinės kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą (LMA). Kvietimas   Žr. nuotraukas  
Vasario 28 d. Seminaras-diskusija „Kokybė kaimui: visavertės gyvensenos formavimas“ (VDU Žemės ūkio akademija).

Kovo mėn. 

Kovo 1 d. Dalykiniai mokymai CERN projektų finansavimo konkurso dalyviams (LMA). Kvietimas  Galerija
Kovo 5 d. Ataskaitinis Technikos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (KTU). Kvietimas 
Kovo 6 d. 2018 metų Lietuvos mokslo premijos laureato diplomų teikimo iškilmės (LMA). Kvietimas   Galerija
Kovo 7 d. Apskritojo stalo diskusija „Globalizacija, deglobalizacija, izoliacionizmas ir tautinis tapatumas. Kuo svarbus šių procesų pažinimas Lietuvai?“ pasitinkant akad. Antano Andrijausko ir Vilniaus universiteto doc. Konstantino Andrijausko monografiją „Civilizacijos istorijos metamorfozės: komparatyvistinis požiūris į neeuropinį pasaulį“ (LMA). Kvietimas   Galerija   
Kovo 12 d. 9-oji Jaunųjų mokslininkų konferencija  „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ (LMA).  Kvietimas    Galerija 
Kovo 13 d. Mokslo žinių diena. „Varpo“ vyr. redaktoriaus Algimanto Zolubo paskaita „Kovo 11-oji“ (Vilniaus Minties gimnazija).
Kovo 15 d. Iš renginių ciklo „Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija visuomenei“. LMA Jaunosios akademijos mokslinės sekretorės dr. Olgos Mastianica-Stankevič paskaita „Žiedo paslaptis: arba apie 1863-1864 m. sukilimo dalyvių palaidojimus Gedimino kalne“ (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija).
Kovo 19 d. Renginys, skirtas Mokslų akademijos prezidento akademiko Juozo Matulio (1899–1993)120-osioms gimimo metinėms (LMA). Kvietimas   Galerija    
Kovo 19 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko LMA užsienio nario Žeraro Muru (Gérard Albert Mourou) inauguracija. Kvietimas   Galerija    
Kovo 19 d. Diskusija „Inžinerijos krypties specialistų vaidmuo agrariniame sektoriuje“ (VDU Žemės ūkio akademija).
Kovo 19 d. Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).
Kovo 19-20 d.
 Jaunosios akademijos atstovai dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių jaunųjų akademijų susitikime (Stokholmas, Švedija). Plačiau 
Kovo 20 d. Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“/ „Jotvingių kraštas“ pristatymas. Kvietimas  Galerija  
Kovo 21 d. 9-osios  Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ baigiamasis etapas – LMA diplomų ir INFOBALT stipendijų įteikimas konferencijos laureatams (LMA). Kvietimas   Galerija  
Kovo 22 d. Iš renginių ciklo „Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija visuomenei“. LMA Jaunosios akademijos dr. Daliaus Gudeikos paskaita „Tyrimai organinių puslaidininkių srityje“ ( Plungės „Saulės“ gimnazija).
Kovo 26 d. Diskusija „Technologijų plėtra ir etikos aspektai“ (LMA). Kvietimas   Galerija   
Kovo 27 d. Mokslo žinių diena. VU doc. Gražinos Gintilienės paskaita „Kaip nugalėti stresą prieš egzaminus?“ (A. Puškino vidurinė mokykla).
Kovo 28 d. BMGMS Geoaplinkos problemų komisjos seminaras „Vilniaus kalvų geodinaminės problemos ir geotechninio modeliavimo perspektyvos“ (LMA).
Kovo 28 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviams į polimerinių medžiagų gamyklą „Lietpak“. Direktoriaus dr. Prano Kiznio paskaita „Rinkis tiksliuosius mokslus“.

Balandžio mėn. 

Balandžio 3 d.  Iš renginių ciklo „Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija visuomenei“. LMA Jaunosios akademijos dr. Donato Murausko paskaita „Ekspertinės žinios ir jų svarba viešajame diskurse“  (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija). 
Balandžio 5 d. 
Mokslo žinių diena. VU doc. Gražinos Gintilienės paskaita „Kaip pasirengti egzaminams be streso?“ (Vilniaus Minties gimnazija).
Balandžio 10 d. 
Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).
Balandžio 11 d.
 Tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ koncertas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Balandžio 12 d. Mokslo žinių diena „Karjeros savaitė mokykloje“. Mykolo Romerio universiteto doc. Dovydo Juškos paskaita „Informacinės technologijos. Kas nauja?“ (Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla).
Balandžio 15 d. 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus Chemijos sekcijos išvažiuojamasis posėdis „Mokslas ir gamybos plėtra UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
Balandžio 16 d. Ataskaitinis Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Balandžio 17 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus miesto gimnazijų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Balandžio 18 d.
 Renginys, skirtas Juozo Baltušio 110-osioms gimimo metinėms. J. Baltušio knygos Vietoj dienoraščio. I tomas. 1970–1975 sutiktuvės (LMA). Kvietimas   Galerija
Balandžio 23 d. 75 neakademinės minutės su kompozitoriumi akad. Giedriumi Kuprevičiumi (LMA). Kvietimas   Galerija
Balandžio 24 d. Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso dalyvių mokymai. Kvietimas   Galerija  
Balandžio 25 d. Konferencija-diskusija „Genomo redagavimas: galimybės ir iššūkiai“ (LMA). Kvietimas   Galerija
Balandžio 25 d. DNR diena Lietuvoje (LMA). Kvietimas   Galerija
Balandžio 25 d. VITP – inovacijos ir moksliniai tyrimai ( Visorių informacinių technologijų parkas (VITP). Kvietimas   Galerija
Balandžio 26 d. Paroda „Mažosios Lietuvos ikonografija“ (Vilniaus universiteto bibliotekos Baltoji salė). Kvietimas  Galerija 

Gegužės mėn. 

Gegužės 2–3 d.  Tarptautinė XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencija „Genai: iš praeities į ateitį“. Kvietimas   Galerija
Gegužės 3 d. Baltijos valstybių jauniesiems mokslininkams atstovaujančių organizacijų susitikimas (LMA). Galerija   
Gegužės 7 d. Šventinė popietė „Likimas leido...“, skirta akademiko, profesoriaus Jurgio Brėdikio90 metų jubiliejui (Lietuvos medicinos biblioteka)  Kvietimas   Galerija 
Gegužės 7 d. 
Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).
Gegužės 8 d. 
25-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2019“. (VDU Žemės ūkio akademija) Kvietimas   
Gegužės 9 d.
 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos koncertas, skirtas Motinos dienai „Motule mano, širdele mano“. Kvietimas   Galerija  
Gegužės 10 d. Iš renginių ciklo „Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija visuomenei“. LMA Jaunosios akademijos mokslinės sekretorės dr. Olgos Mastianica-Stankevič paskaita „Žiedo paslaptis: arba apie 1863–1864 m. sukilimo dalyvių palaidojimus Gedimino kalne“ (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija). 
Gegužės 14 d. Konferencija ,,Augalininkystės produkcijos perdirbimas. Naujovės ir iššūkiai” ir kasmet rengiama sodų žydėjimo šventė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institutas). Kvietimas   Galerija    
Gegužės 14 d. Renginys „Mokslo šventė“. Renginio tikslas – išgirsti naujausias mokslo žinias, skatinti naujų inovatyvių maisto produktų kūrimą, tobulinti jų gamybos technologijas ir supažindinti visuomenę su naujovėmis (???).
Gegužės 14 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Minties ir Vilniaus Mykolo Biržiskos gimnazijų moksleiviams „Susipažinkime su Verkių istorija“ (Verkių rūmai).
Gegužės  15 d. Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus organizuotas susirinkimas-diskusija „Kaip fizikai turėtų reaguoti į revoliuciją „Pramonė 4.0”. Kvietimas  Galerija  
Gegužės 23 d. Parodos „Paukščių migracijos magijos pakerėtasskirtos ornitologo, ekologo, akademiko, habil. dr. Mečislovo Žalakevičiaus 70-osioms gimimo metinėms, pristatymas (LMA Vrublevskių biblioteka). Kvietimas   Galerija   
Gegužės 17-18 d. LMA Jaunosios akademijos atstovai dalyvavo Europos jaunųjų akademijų suvažiavime (Helsinkis, Suomija). Plačiau  
Gegužės 17 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Aleksandro Puškino ir Vilniaus Simono Stanevičiaus mokyklų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Gegužės 22 d. Mokslo žinių diena. Vilniaus licėjaus moksleiviams, norintiems studijuoti mediciną,  kardiochirurgo dr. Viliaus Janušausko paskaita ir ekskursija į operacines (VU Santariškių klinikos ligoninė).
Gegužės 24 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa „Pūčkorių piliakalnis – unikalus archeologinis paminklas“ Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviams Pavilnių regioninio parko Pūčkorių kraštovaizdžio draustinyje.
Gegužės 28 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Minties ir Vilniaus Mykolo Biržiskos gimnazijų moksleiviams „Susipažinkime su Verkių istorija“ (Verkių rūmai).
Gegužės 28 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleiviams „Jašiūnų dvaras – kultūros židinys“ (Jašiūnų dvaro sodybos rūmai).
Gegužės 30 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Aleksandro Puškino ir Vilniaus Simono Stanevičiaus mokyklų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.

Birželio mėn. 

Birželio 3 d.  Susirinkime-diskusija „Programos „Europos horizontas“ perspektyvos ir tyrimų misijos“  (LMA). Kvietimas   
Birželio 4 d. 
Išvažiuojamasis posėdis „Moksliniai tyrimai Gyvybės mokslų centre“ (GMC). Kvietimas 
Birželio 4 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Minties ir Mykolo Biržiškos gimnazijų moksleiviams „Susipažinkime su Verkių istorija“ (Verkių rūmai).
Birželio 6  d. 
Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Aleksandro Puškino ir Vilniaus Simono Stanevičiaus mokyklų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Birželio 7 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija į Valstybinį Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų Vilniaus Aleksandro Puškino mokyklos moksleiviams.
Birželio 11 d. Mokslo žinių diena. Kultūros paveldo edukacija „Duonos kelias“. Ekskursija Vilniaus miesto moksleiviams į Muziejų po atviru dangumi Pilaitės vėjo malūną.
Birželio 12 d.
 Prestižinės stipendijos „L’ORÉAL Baltic“ Baltijos šalių mokslininkėms  įteikimo iškilmės. Plačiau 
Birželio 12 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Minties ir Mykolo Biržiškos gimnazijų moksleiviams „Susipažinkime su Verkių istorija“ (Verkių rūmai).
Birželio 14 d. Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Aleksandro Puškino ir Vilniaus Simono Stanevičiaus mokyklų moksleiviams į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.
Birželio 18 d. Mokslo žinių diena. Edukacinė programa Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleiviams „Jašiūnų dvaras – kultūros židinys“ (Jašiūnų dvaro sodybos rūmai).
Birželio 20 d. Šilutės rajono savivaldybės diena Lietuvos mokslų akademijoje (LMA). Kvietimas   Galerija 
Birželio 20 d. 
Mokslo žinių diena. Edukacinė programa „Pūčkorių piliakalnis – unikalus archeologinis paminklas“ Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos moksleiviams Pavilnių regioninio parko Pūčkorių kraštovaizdžio draustinyje. 

Liepos mėn. 

Liepos 3 d. Akademiko Vlado Algirdo Bumelio jubiliejui skirti renginiai (LMA, Vrublevskių biblioteka). Kvietimas  Galerija  

Rugpjūčio mėn.

Rugpjūčio 30 d. LMA Jaunosios akademijos išvažiuojamasis posėdis (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Babtai).

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo 3 d. Akademikės Grasildos Blažienės mokslo ir veiklos darbų paroda „Prarastos kalbos beieškant“ (LMA Vrublevskių biblioteka). Kvietimas   Galerija  
Rugsėjo 6 d. 
Mokymai LMA jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso dalyviams (LMA). Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 11 d. 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis „Mokslo ir verslo inovacijos sodininkystėje, daržininkystėje ir maisto pramonėje“ (Radviliškio raj.).  Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 12 d. 
Adolfo Jucio akademiniai skaitymai (FTMC). Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 18 d. 
Konferencija-diskusija „Piktžolių tyrimų ištakos ir raida Lietuvoje“, skirta prof. Jadvygos Monstvilaitės (1919–2004) 100-osioms gimimo metinėms. Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 19 d. 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Rugsėjo 19 d. 
Edukacinė programa ir ekskursija į Juozo Tumo-Vaižganto memorialinį butą-muziejų Lietuvos mokslų akademijos darbuotojams (Kaunas).
Rugsėjo 19 d. 
Atvirosios prieigos mokslo leidybos konferencija: Vertės (Lietuvos) kryptis Visorių informacinių technologijų parkas). Kvietimas  
Rugsėjo 20 d. 
Kas laukia humanitarikos? (Klaipėdos universitetas, Palangos kurorto muziejus). Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 20 d. 
Mokymai PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programos dalyviams (LMA). Kvietimas  
Rugsėjo 23 d. 
Mokslo žinių diena. Vilniaus universiteto prof. Rimanto Stuko paskaita „Pažvelkime į maistą ir mitybą kaip į rizikos veiksnį sveikatai“ (Nemenčinės Gedimino gimnazija).
Rugsėjo 24 d. 
Aldonos Ruseckaitės romano „Padai pilni vinių“ sutiktuvės (LMA). Kvietimas   Galerija   
Rugsėjo 26 d. 
Diskusija „Sveikas maistas“ (LMA). Kvietimas   Galerija     

Spalio mėn.

Spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Spalio 1 d. 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA). 
Spalio 1 d. 
Technikos mokslų skyriaus susirinkimas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Spalio 2 d. 
Rūtos Dubakienės knygos „Alergija“ sutiktuvės (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 3 d. 
Akademikai skaito Vaižgantą (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 3 d. 
Jaunosios akademijos pirmųjų metų veiklos įvertinimas (LMA). Galerija
Spalio 9 d. 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus Chemijos sekcjos išvažiuojamasis posėdis į UAB „Anykščių vynas“„Tautinis paveldas maisto ir gėrimų technologijose“.
Spalio 9 d. Edukacinė programa ir ekskursija į Juozo Tumo-Vaižganto memorialinį butą-muziejų Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviams.  
Spalio 10 d. Mokslo žinių diena. Akademiko Valdo Laurinavičiaus paskaita „Fermentų panaudojimas medicinoje ir pramonėje“ Nemenčinės Gedimino gimnazijos moksleiviams (Nemenčinės Gedimino gimnazija).    
Spalio 22 d. 
Konferencija-diskusija „Mokslo centrų ir institutų veiklos iššūkiai bei perspektyvos reformų kontekste“ (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 22 d. 
Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinės mokyklos moksleiviams į polimerinių medžiagų gamyklą „Lietpak“. Direktoriaus dr. Prano Kiznio paskaita „Rinkis tiksliuosius mokslus.
Spalio 24 d. 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas – LMA Jaunosios akademijos narių rinkimai (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 24 d.
 Vieša diskusija „Gamtos mokslų ugdymo kaita mokyklose“ (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 24 d. 
Diskusija „Jaunųjų mokslų daktarų akademinės karjeros principai“ (LMA). Kvietimas   Galerija   
Spalio 25–26 d. 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Alergija ar nepageidaujama reakcija: diagnostikos ir gydymo ypatumai“ (LMA). Kvietimas   Galerija  
Spalio 25 d. 
Popietė „Sielos paveiklas“ (LMA) Kvietimas   Galerija 
Spalio 28 d. 
Mokslinis seminaras Vilniaus rajono biologijos ir chemijos mokytojams (Vilniaus rajono savivaldybė).
Spalio 29 d.
 Renginys skirtas prof. Antano Žvirono 120-osioms gimimo metinėms (LMA).  Kvietimas   Galerija 
Spalio 29 d. 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus susirinkimas. Rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius (LMA). Kvietimas   Galerija  
Spalio 29 d. 
Technikos mokslų skyriaus susirinkimas. Rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius (LMA). Kvietimas   Galerija 
Spalio 29 d. 
Renginys, skirtas prof. Antano Žvirono 120-osioms gimimo metinėms paminėti (LMA).

Lapkričio mėn.

Lapkričio 7 d. Iš kunigaikščių Radvilų istorijos:Lietuvos evangelikų reformatų nekropolis Kėdainiuose. 
Disputas, skirtas Reformacijos dienai (LMA). Kvietimas   Galerija 
Lapkričio 7 d. 
Žiedadulkių tyrimai: mokslo pažanga ir naujovių taikymas (LMA). Kvietimas   Galerija  
Lapkričio 11 d. 
Mokymai Aukštųjų mokyklų studentų geriausių mokslinių darbų konkurso dalyviams (LMA). Kvietimas   Plačiau 
Lapkričio 11 d. 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). Kvietimas   Galerija   
Lapkričio 12 d. 
LMA delegacijos susitikimas su Punsko lietuvių bendruomene. Plačiau 
Lapkričio 12 d. 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas. Rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius (LMA). Kvietimas   Galerija    
Lapkričio 13 d. 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Technologinės inovacijos 2019“. Akad. Laimučio Telksnio paskaita „Robotai humanoidai – bendraujantys su žmonėmis prietaisai“ (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija).
Lapkričio 14 d. 
Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (LMA). Kvietimas   Galerija  
Lapkričio 14 d. 
Mokslo žinių diena. Ekskursija Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviams į UAB „Termo Fisher Scientifics Baltics“ laboratorijas“. Paskaitą apie biotechnologijas skaitė komunikacijos vadovas Egidijus Jaseliūnas.
Lapkričio 15 d.
 Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vykusiame XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume iškilmingai įteiktos mokslo premijos užsienio lietuviams mokslininkams; LMA nariai dalyvavo vertinant pretendentus.
Lapkričio 15 d. Mokymai Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso dalyviams (LMA). Kvietimas   Galerija  
Lapkričio 21 d. Susitikimas su kunigu Algirdu Toliatuir jo knygos „Ramybė Tau“ sutiktuvės (LMA). Kvietimas   Galerija  
Lapkričio 21 d. 
Mokslo žinių diena. Ekskursija Nemenčinės Gedimino gimnazijos moksleiviams į polimerinių medžiagų gamyklą „Lietpak“. Direktoriaus dr. Prano Kiznio paskaita „Rinkis tiksliuosius mokslus“.
Lapkričio 26 d. LMA mokslo žurnalų vyr. redaktorių ir atsakingųjų sekretorių pasitarimas (LMA). Kvietimas   Galerija 
Lapkričio 28 d. 11-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (Druskininkai). Programa 

Gruodžio mėn.

Gruodžio 2 d. Akademikas Vytautas Statulevičius: gyvenimas,  pašvęstas Lietuvai ir matematikai (VU MIF).  Kvietimas   Galerija  
Gruodžio 3 d. 
Humanitarinių institutų veiklos iššūkiai ir perspektyvos reformų kontekste (LMA). Kvietimas  Galerija  
Gruodžio 5 d. 
Klimato kaita ir vandens telkiniai:iššūkiai ir galimi sprendimo būdai (LMA). Kvietimas   Galerija  
Gruodžio 11 d. 
Jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“ (LSMU, Kaunas)
Gruodžio 13 d. Mokymai Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų programos dalyviams. Kvietimas    
Gruodžio 17 d. 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas (LMA).
Gruodžio 17 d. 
Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas (LMA). Kvietimas