Apie LMA

Atgal

Apdovanojimai

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2019 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 11 įsteigė atminimo medalį „Lietuvos mokslų akademija“. Medalis teikiamas  už aktyvią veiklą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Akademijos nariams ir darbuotojams, valstybės, mokslo ir studijų institucijos, užsienio šalių akademijoms, Akademijos partnerių institucijoms ir Akademijos veiklai nusipelnusiems asmenims.

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis. Aversas
UAB Lietuvos monetų kalykla

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis. Reversas
UAB Lietuvos monetų kalykla

Lietuvos  mokslų akademijos atminimo medalių teikimo ir naudojimo taisyklės

Lietuvos mokslų akademijos atminimo medaliai paskirti ir įteikti:

1. Akad. Domui Kaunui (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. balandžio 26 d.  Valdovų rūmuose, po akad. Domo Kauno ikonografijos rinkinio parodos Vilniaus universiteto bibliotekoje atidarymo.

2. Latvijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

3. Estijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

4. Suomijos mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

5. Lenkijos mokslų akademijai.  (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

6. Hamburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijai (2019-04-02 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 18). Įteikta 2019 m. gegužės 5 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje  XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje „Genai: iš praeities į ateitį“.

7. Akad. Vladui Algirdui Bumeliui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. liepos 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje  akademinėje diskusijoje „35 metai biofarmacijos inovacijų Lietuvoje. Kaip panaudosime įdirbį?“.

8. Akad. Antanui Buračui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

9. Akad. Ramučiui Petrui Bansevičiui (2019-06-18 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

10. Akad. Valdui Stanislovui Laurinavičiui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

11. Akad. Mifodijui Sapagovui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

12. Akad. Edvardui Gudavičiui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29) Įteikta 2019 spalio 21 d. per Vilniaus universitete vykusį akad. E. Gudavičiui skirtą vakarą.

13. Akad. Marijui Arvydui Šliogeriui (2019-09-03 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 29). Įteikta 2019 m. spalio 1 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

14. Akad. Vytautui Basiui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

15. Akad. Juozui Kuliui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

16. Akad. Vygantui Paulauskui (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

17. Akad. Viktorijai Daujotytei-Pakerienei (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34). Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

18. Akad. Veronikai Vasiliauskienei (2019-11-12 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 34. Įteikta 2019 m. gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

19. Akad. Leonardui Saukai (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A. Įteikta (virtualiai) 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

20. Akad. Romualdui Grigui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta (virtualiai) 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

21. Akad. Giedriui Uždaviniui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

22. Akad. Vytautui Jonui Sirvydžiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

23. Akad. Kazimierui Ragulskiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

24. Akad. Adolfui Laimučiui Telksniui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

25. Akad. Leonardui Kairiūkščiui (2020-03-10 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 12A). Įteikta 2020 m. birželio 18 d. per Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių visuotinį susirinkimą Babtuose.

26. Akad. Eugenijui Jovaišai (2020-05-05 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 15). Įteikta 2020 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

27. Akad. Feliksui Ivanauskui (2020-06-16 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 23). Įteikta 2020 m. rugsėjo 16 d. per 10-ąją jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijosmokslų tarpdalykiniai tyrimai“.

28. Akad. Stasiui Karazijai (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

29. Akad. Albinui Kustai (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

30. Akad. Vytautui Ostaševičiui (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

31. Akad. Jurgiui Vilemui (2020-10-06 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 28). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

32. Kauno miesto savivaldybei (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 31). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

33. Akad. Benediktui Juodkai (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

34. Akad. Valdemarui Razumui (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 33). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

35. Akad. Vytui Antanui Tamošiūnui (2020-10-20 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 31). Įteikta (virtualiai) 2020 m. gruodžio 15 d.  Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

36. Akad. Jonui Mockui (2021-01-26 LMA prezidiumo nutarimas Nr. 5). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

37. Akad. Algirdui Gaižučiui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

38 Akad. Juozui Vidmančiui Vaiktui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

39 Akad. Henrikui Žilinskui (2021-02-09 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 7). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

40. Akad. Rūtai Dubakienei (2021-02-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 12). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

41. Akad. Kęstučiui Sasnauskui (2021-02-23 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 12). Įteikta (virtualiai) 2021 m. balandžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame ataskaitiniame ir rinkiminiame  susirinkime.

42. Akad. Aivarui Kareivai (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

43. Akad. Arvydui Virgilijui Matulioniui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

44. Akad. Vytautui Konstantinui Sirvydžiui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

45. Akad. Algirdui Sliesaravičiui (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

46 Akad. Mečislovą Žalakevičių (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

47. Akad. Gintautą Žintelį (2021-05-04 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 19). Įteikta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

48. Akad. Giedrių Kuprevičių (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

49. Akad. Kęstutį Kilkų (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

50. Akad.  Algirdą Juozą Motuzą (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.

51. Dr. Bronių Jaskelevičių (2021-08-24 LMA prezidiumo nutarimu Nr. 26). Įteikta 2021 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime.