Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Juozas Augutis
 4. Vilijandas Bagdonavičius
 5. Jūras Banys
 6. Rimantas Barauskas
 7. Audrius Beinorius
 8. Vidmantas Bižokas
 9. Grasilda Blažienė
 10. Vilmantė Borutaitė
 11. Vincas Būda
 12. Vladas Algirdas Bumelis
 13. Eugenijus Butkus
 14. Raimondas Čiegis
 15. Zenonas Dabkevičius
 16. Darius Danusevičius
 17. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 18. Rūta Dubakienė
 19. Audrius Dubietis
 20. Pavelas Duchovskis
 21. Gintautas Dzemyda
 22. Algimantas Fedaravičius
 23. Arvaidas Galdikas
 24. Juozas Vidas Gražulevičius
 25. Vidmantas Gulbinas
 26. Feliksas Ivanauskas
 27. Rimantas Jankauskas
 28. Rūta Janonienė
 29. Eugenijus Jovaiša
 30. Gediminas Juzeliūnas
 31. Žydrė Kadžiulienė
 32. Rimantas Kačianauskas
 33. Artūras Kaklauskas
 34. Gintaris Kaklauskas
 35. Algirdas Kaliatka
 36. Vytautas Kaminskas
 37. Aivaras Kareiva
 38. Domas Kaunas
 39. Kęstutis Kilkus
 40. Saulius Klimašauskas
 41. Jūratė Kriaučiūnienė
 42. Arūnas Krotkus
 43. Vaidutis Kučinskas
 44. Zita Aušrelė Kučinskienė
 45. Genadijus Kulvietis
 46. Limas Kupčinskas
 47. Aleksandras Laucevičius
 48. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 49. Antanas Laurinčikas
 50. Romas Lazutka
 51. Remigijus Leipus
 52. Ričardas Makuška
 53. Albertas Malinauskas
 54. Eugenijus Manstavičius
 55. Audrius Sigitas Maruška
 56. Arvydas Virgilijus Matulionis
 57. Jonas Mažeika
 58. Liudas Mažeika
 59. Valentinas Mikelėnas
 60. Robert Mokrik
 61. Gediminas Motuza Matuzevičius
 62. Jonas Remigijus Naujalis
 63. Vytautas Nekrošius
 64. Gediminas Niaura
 65. Eugenijus Norkus
 66. Zenonas Norkus
 67. Sergej Olenin
 68. Vytautas Ostaševičius
 69. Rolandas Palekas
 70. Rimvydas Petrauskas
 71. Konstantinas Pileckas
 72. Alfas Pliūra
 73. Povilas Poškas
 74. Arvydas Povilaitis
 75. Minvydas Kazys Ragulskis
 76. Rimantas Ramanauskas
 77. Arūnas Ramanavičius
 78. Daiva Rastenytė
 79. Valdemaras Razumas
 80. Vytautas Ruzgas
 81. Kęstutis Sasnauskas
 82. Antanas Sederevičius
 83. Jūratė Sprindytė
 84. Vidmantas Stanys
 85. Gediminas Staugaitis
 86. Kęstutis Strupas
 87. Bonifacas Stundžia
 88. Egidijus Šarauskis
 89. Raimundas Šiaučiūnas
 90. Virginijus Šikšnys
 91. Gintautas Tamulaitis 
 92. Sigitas Tamulevičius
 93. Gediminas Valkiūnas
 94. Leonas Valkūnas
 95. Gintaras Valušis
 96. Česlovas Venclovas
 97. Pranas Viškelis
 98. Mečislovas Žalakevičius
 99. Remigijus Žaliūnas
 100. Antanas Žilinskas
 101. Henrikas Žilinskas
 102. Artūras Žukauskas

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Jurgis Brėdikis
 4. Antanas Buračas
 5. Mykolas Daunys
 6. Vincentas Dienys
 7. Danielius Eidukas
 8. Algirdas Gaižutis
 9. Jonas Grigas
 10. Romualdas Grigas
 11. Algimantas Grigelis
 12. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 13. Česlovas Jukna
 14. Benediktas Juodka
 15. Vytautas Juodkazis
 16. Gytis Juška
 17. Leonardas Kairiūkštis
 18. Sofija Kanopkaitė
 19. Romualdas Karazija
 20. Stasys Karazija
 21. Rymantas Jonas Kažys
 22. Zigmuntas Kiaupa
 23. Juozas Kulys
 24. Giedrius Antanas Kuprevičius
 25. Albinas Kusta
 26. Pranas Kūris
 27. Vytautas Martinkus
 28. Jonas Mockus
 29. Algirdas Juozas Motuzas
 30. Evaldas Nekrašas
 31. Algis Petras Piskarskas
 32. Antanas Praškevičius
 33. Kazimieras Ragulskis
 34. Algirdas Jonas Raila
 35. Vytautas Petras Rančelis
 36. Pranas Sadauskas
 37. Mifodijus Sapagovas
 38. Leonardas Sauka
 39. Vytautas Jonas Sirvydis
 40. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 41. Algirdas Skirkevičius
 42. Algirdas Sliesaravičius
 43. Algirdas Petras Stabinis
 44. Jurgis Kazimieras Staniškis
 45. Vygantas Paulauskas
 46. Vytautas Pranciškus Straižys
 47. Donatas Surgailis
 48. Vytas Antanas Tamošiūnas
 49. Adolfas Laimutis Telksnys
 50. Giedrius Uždavinys
 51. Juozas Vidmantis Vaitkus
 52. Algirdas Vaclovas Valiulis
 53. Veronika Vasiliauskienė
 54. Jurgis Vilemas
 55. Gintautas Žintelis
 56. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 57. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Aleksandras Alimovas 
 3. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 4. Algirdas Avižienis
 5. Petras V. Avižonis 
 6. Aleksejus Bogdanovas 
 7. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 8. Endriu Bušas (Andrew Bush) 
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 23. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel) 
 27. Romualdas Kašuba
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Vytautas (Victor) Klemas
 30. Emilijus Knystautas 
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Gvidas Mikelinis (Guido Michelini)
 35. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 36. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 37. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 38. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 39. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 40. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 41. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 42. Andrė Priumo (André Preumont)
 43. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 44. Reinas Raudas (Rein Raud)
 45. Baiba Rivža
 46. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 47. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 48. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 49. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 50. Viktoras Algirdas Sniečkus 
 51. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 52. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 53. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 54. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 55. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 56. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 57. Michailas Šuras (Michael Shur)
 58. Rimas Vaičaitis
 59. Rimvydas Vasaitis
 60. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 61. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 62. Romualdas Viskanta
 63. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)