Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Juozas Augutis
 4. Vilijandas Bagdonavičius
 5. Jūras Banys
 6. Rimantas Barauskas
 7. Audrius Beinorius
 8. Vidmantas Bižokas
 9. Grasilda Blažienė
 10. Vilmantė Borutaitė
 11. Vincas Būda
 12. Vladas Algirdas Bumelis
 13. Eugenijus Butkus
 14. Raimondas Čiegis
 15. Zenonas Dabkevičius
 16. Darius Danusevičius
 17. Rūta Dubakienė
 18. Audrius Dubietis
 19. Pavelas Duchovskis
 20. Gintautas Dzemyda
 21. Algimantas Fedaravičius
 22. Arvaidas Galdikas
 23. Juozas Vidas Gražulevičius
 24. Vidmantas Gulbinas
 25. Rimantas Jankauskas
 26. Rūta Janonienė
 27. Eugenijus Jovaiša
 28. Gediminas Juzeliūnas
 29. Žydrė Kadžiulienė
 30. Rimantas Kačianauskas
 31. Artūras Kaklauskas
 32. Gintaris Kaklauskas
 33. Algirdas Kaliatka
 34. Aivaras Kareiva
 35. Domas Kaunas
 36. Kęstutis Kilkus
 37. Saulius Klimašauskas
 38. Jūratė Kriaučiūnienė
 39. Arūnas Krotkus
 40. Vaidutis Kučinskas
 41. Zita Aušrelė Kučinskienė
 42. Limas Kupčinskas
 43. Aleksandras Laucevičius
 44. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 45. Antanas Laurinčikas
 46. Romas Lazutka
 47. Remigijus Leipus
 48. Ričardas Makuška
 49. Albertas Malinauskas
 50. Eugenijus Manstavičius
 51. Audrius Sigitas Maruška
 52. Arvydas Virgilijus Matulionis
 53. Jonas Mažeika
 54. Liudas Mažeika
 55. Valentinas Mikelėnas
 56. Robert Mokrik
 57. Gediminas Motuza Matuzevičius
 58. Jonas Remigijus Naujalis
 59. Vytautas Nekrošius
 60. Gediminas Niaura
 61. Eugenijus Norkus
 62. Zenonas Norkus
 63. Sergej Olenin
 64. Vytautas Ostaševičius
 65. Rolandas Palekas
 66. Rimvydas Petrauskas
 67. Konstantinas Pileckas
 68. Alfas Pliūra
 69. Povilas Poškas
 70. Arvydas Povilaitis
 71. Minvydas Kazys Ragulskis
 72. Rimantas Ramanauskas
 73. Arūnas Ramanavičius
 74. Daiva Rastenytė
 75. Valdemaras Razumas
 76. Vytautas Ruzgas
 77. Kęstutis Sasnauskas
 78. Antanas Sederevičius
 79. Jūratė Sprindytė
 80. Vidmantas Stanys
 81. Gediminas Staugaitis
 82. Kęstutis Strupas
 83. Bonifacas Stundžia
 84. Egidijus Šarauskis
 85. Raimundas Šiaučiūnas
 86. Virginijus Šikšnys
 87. Gintautas Tamulaitis 
 88. Sigitas Tamulevičius
 89. Gediminas Valkiūnas
 90. Leonas Valkūnas
 91. Gintaras Valušis
 92. Česlovas Venclovas
 93. Pranas Viškelis
 94. Mečislovas Žalakevičius
 95. Remigijus Žaliūnas
 96. Henrikas Žilinskas
 97. Artūras Žukauskas

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Jurgis Brėdikis
 4. Antanas Buračas
 5. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 6. Mykolas Daunys
 7. Vincentas Dienys
 8. Danielius Eidukas
 9. Algirdas Gaižutis
 10. Jonas Grigas
 11. Romualdas Grigas
 12. Algimantas Grigelis
 13. Feliksas Ivanauskas
 14. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 15. Česlovas Jukna
 16. Benediktas Juodka
 17. Vytautas Juodkazis
 18. Gytis Juška
 19. Leonardas Kairiūkštis
 20. Vytautas Kaminskas
 21. Sofija Kanopkaitė
 22. Romualdas Karazija
 23. Stasys Karazija
 24. Rymantas Jonas Kažys
 25. Zigmuntas Kiaupa
 26. Juozas Kulys
 27. Giedrius Antanas Kuprevičius
 28. Albinas Kusta
 29. Pranas Kūris
 30. Vytautas Martinkus
 31. Jonas Mockus
 32. Algirdas Juozas Motuzas
 33. Evaldas Nekrašas
 34. Algis Petras Piskarskas
 35. Antanas Praškevičius
 36. Kazimieras Ragulskis
 37. Algirdas Jonas Raila
 38. Pranas Sadauskas
 39. Mifodijus Sapagovas
 40. Leonardas Sauka
 41. Vytautas Jonas Sirvydis
 42. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 43. Algirdas Skirkevičius
 44. Algirdas Sliesaravičius
 45. Algirdas Petras Stabinis
 46. Jurgis Kazimieras Staniškis
 47. Vygantas Paulauskas
 48. Vytautas Pranciškus Straižys
 49. Donatas Surgailis
 50. Vytas Antanas Tamošiūnas
 51. Adolfas Laimutis Telksnys
 52. Giedrius Uždavinys
 53. Juozas Vidmantis Vaitkus
 54. Algirdas Vaclovas Valiulis
 55. Veronika Vasiliauskienė
 56. Jurgis Vilemas
 57. Gintautas Žintelis
 58. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 59. Antanas Žilinskas
 60. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 3. Algirdas Avižienis
 4. Petras V. Avižonis 
 5. Aleksejus Bogdanovas 
 6. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 7. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 8. Czinde Cao (Jinde Cao)
 9. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 10. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 11. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 12. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 13. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 14. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 15. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 16. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 17. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 18. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 19. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 20. Janas Harfas (Jan Harff)
 21. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 22. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 23. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 24. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 25. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 26. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 27. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 28. Vytautas (Victor) Klemas
 29. Emilijus Knystautas 
 30. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 31. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 32. Algis Mickūnas
 33. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 34. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 35. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 36. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 37. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 38. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 39. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 40. Andrė Priumo (André Preumont)
 41. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 42. Reinas Raudas (Rein Raud)
 43. Baiba Rivža
 44. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 45. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 46. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 47. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 48. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 49. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 50. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 51. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 52. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 53. Robertas Šileris (Robert Shiller)
 54. Michailas Šuras (Michael Shur)
 55. Rimas Vaičaitis
 56. Rimvydas Vasaitis
 57. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 58. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 59. Romualdas Viskanta
 60. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)