Sudėtis

Atgal

Akademijos nariai

LMA tikrieji nariai
(akademikai)
LMA nariai emeritai (akademikai)
LMA užsienio nariai
 1. Egidijus Aleksandravičius
 2. Antanas Andrijauskas
 3. Juozas Augutis
 4. Vilijandas Bagdonavičius
 5. Jūras Banys
 6. Rimantas Barauskas
 7. Audrius Beinorius
 8. Vidmantas Bižokas
 9. Grasilda Blažienė
 10. Vilmantė Borutaitė
 11. Vincas Būda
 12. Vladas Algirdas Bumelis
 13. Eugenijus Butkus
 14. Raimondas Čiegis
 15. Zenonas Dabkevičius
 16. Darius Danusevičius
 17. Rūta Dubakienė
 18. Audrius Dubietis
 19. Pavelas Duchovskis
 20. Gintautas Dzemyda
 21. Algimantas Fedaravičius
 22. Arvaidas Galdikas
 23. Juozas Vidas Gražulevičius
 24. Vidmantas Gulbinas
 25. Feliksas Ivanauskas
 26. Rimantas Jankauskas
 27. Rūta Janonienė
 28. Eugenijus Jovaiša
 29. Gediminas Juzeliūnas
 30. Žydrė Kadžiulienė
 31. Rimantas Kačianauskas
 32. Artūras Kaklauskas
 33. Gintaris Kaklauskas
 34. Algirdas Kaliatka
 35. Vytautas Kaminskas
 36. Aivaras Kareiva
 37. Domas Kaunas
 38. Kęstutis Kilkus
 39. Saulius Klimašauskas
 40. Jūratė Kriaučiūnienė
 41. Arūnas Krotkus
 42. Vaidutis Kučinskas
 43. Zita Aušrelė Kučinskienė
 44. Genadijus Kulvietis
 45. Limas Kupčinskas
 46. Aleksandras Laucevičius
 47. Valdas Stanislovas Laurinavičius
 48. Antanas Laurinčikas
 49. Romas Lazutka
 50. Remigijus Leipus
 51. Ričardas Makuška
 52. Albertas Malinauskas
 53. Eugenijus Manstavičius
 54. Audrius Sigitas Maruška
 55. Arvydas Virgilijus Matulionis
 56. Jonas Mažeika
 57. Liudas Mažeika
 58. Valentinas Mikelėnas
 59. Robert Mokrik
 60. Gediminas Motuza Matuzevičius
 61. Jonas Remigijus Naujalis
 62. Vytautas Nekrošius
 63. Gediminas Niaura
 64. Eugenijus Norkus
 65. Zenonas Norkus
 66. Sergej Olenin
 67. Vytautas Ostaševičius
 68. Rolandas Palekas
 69. Rimvydas Petrauskas
 70. Konstantinas Pileckas
 71. Alfas Pliūra
 72. Povilas Poškas
 73. Arvydas Povilaitis
 74. Minvydas Kazys Ragulskis
 75. Rimantas Ramanauskas
 76. Arūnas Ramanavičius
 77. Daiva Rastenytė
 78. Valdemaras Razumas
 79. Vytautas Ruzgas
 80. Kęstutis Sasnauskas
 81. Antanas Sederevičius
 82. Jūratė Sprindytė
 83. Vidmantas Stanys
 84. Gediminas Staugaitis
 85. Kęstutis Strupas
 86. Bonifacas Stundžia
 87. Egidijus Šarauskis
 88. Raimundas Šiaučiūnas
 89. Virginijus Šikšnys
 90. Gintautas Tamulaitis 
 91. Sigitas Tamulevičius
 92. Gediminas Valkiūnas
 93. Leonas Valkūnas
 94. Gintaras Valušis
 95. Česlovas Venclovas
 96. Pranas Viškelis
 97. Mečislovas Žalakevičius
 98. Remigijus Žaliūnas
 99. Antanas Žilinskas
 100. Henrikas Žilinskas
 101. Artūras Žukauskas

Informacija apie LMA tikruosius narius

 1. Ramutis Bansevičius
 2. Vytautas Basys
 3. Jurgis Brėdikis
 4. Antanas Buračas
 5. Viktorija Daujotytė-Pakerienė
 6. Mykolas Daunys
 7. Vincentas Dienys
 8. Danielius Eidukas
 9. Algirdas Gaižutis
 10. Jonas Grigas
 11. Romualdas Grigas
 12. Algimantas Grigelis
 13. Eugenijus Arvydas Janulaitis
 14. Česlovas Jukna
 15. Benediktas Juodka
 16. Vytautas Juodkazis
 17. Gytis Juška
 18. Leonardas Kairiūkštis
 19. Sofija Kanopkaitė
 20. Romualdas Karazija
 21. Stasys Karazija
 22. Rymantas Jonas Kažys
 23. Zigmuntas Kiaupa
 24. Juozas Kulys
 25. Giedrius Antanas Kuprevičius
 26. Albinas Kusta
 27. Pranas Kūris
 28. Vytautas Martinkus
 29. Jonas Mockus
 30. Algirdas Juozas Motuzas
 31. Evaldas Nekrašas
 32. Algis Petras Piskarskas
 33. Antanas Praškevičius
 34. Kazimieras Ragulskis
 35. Algirdas Jonas Raila
 36. Vytautas Petras Rančelis
 37. Pranas Sadauskas
 38. Mifodijus Sapagovas
 39. Leonardas Sauka
 40. Vytautas Jonas Sirvydis
 41. Vytautas Konstantinas Sirvydis
 42. Algirdas Skirkevičius
 43. Algirdas Sliesaravičius
 44. Algirdas Petras Stabinis
 45. Jurgis Kazimieras Staniškis
 46. Vygantas Paulauskas
 47. Vytautas Pranciškus Straižys
 48. Donatas Surgailis
 49. Vytas Antanas Tamošiūnas
 50. Adolfas Laimutis Telksnys
 51. Giedrius Uždavinys
 52. Juozas Vidmantis Vaitkus
 53. Algirdas Vaclovas Valiulis
 54. Veronika Vasiliauskienė
 55. Jurgis Vilemas
 56. Gintautas Žintelis
 57. Edmundas Kazimieras Zavadskas
 58. Vladas Žulkus

Informacija apie LMA narius emeritus

 1. Hojatas Adeli (Hojjat Adeli) 
 2. Aleksandras Alimovas 
 3. Makoto Asašima (Makoto Asashima) 
 4. Algirdas Avižienis
 5. Petras V. Avižonis 
 6. Aleksejus Bogdanovas 
 7. Deividas Bridžesas (David Bridges)
 8. Endriu Bušas (Andrew Bush)
 9. Czinde Cao (Jinde Cao)
 10. Pietras Umbertas Dinis (Pietro Umberto Dini) 
 11. Vinfrydas Drochneris (Winfried Drochner) 
 12. Robertas Nilas Džounsas (Robert Neil Jones) 
 13. Svenas Ekdalis (Sven Ekdahl) 
 14. Hansas Jurgenas Foitas (Hans Jürgen Voigt) 
 15. Hansas Forsbergas (Hans Forsberg) 
 16. Šarlotė Friozė Fišer (Charlotte Froese Fischer) 
 17. Maiklas Fulenas (Michael Fullen)
 18. Rivneras Ganijevas (Rivner Ganiev)
 19. Frydrichas Gėcė (Friedrich Gőtze)
 20. Jurijus Gleba (Jurij Gleba)
 21. Janas Harfas (Jan Harff)
 22. Sergejus Inge-Večtomovas (Sergej Inge-Večtomov)
 23. Stivenas Helfordas (Stephen E. Halford)
 24. Rynkas van Hrondelė (Rienk van Grondelle) 
 25. Haincas Jerochas (Heinz Jeroch) 
 26. Janas Jurkevičius (Jan Jurkiewicz)
 27. Tomas Justelis (Thomas Jüstel)
 28. Zdzislavas Kaveckis (Zdzisław Kawecki)
 29. Vytautas (Victor) Klemas
 30. Emilijus Knystautas 
 31. Ivanas Karlas Erikas Magnusonas (Ivan Karl-Eric Magnusson)
 32. Pėteris Malfertaineris (Peter Malfertheiner) 
 33. Algis Mickūnas
 34. Zenonas Mruzas (Zenon Mróz) 
 35. Žeraras Muru  (Gérard Albert Mourou)
 36. Stenas Nilsonas (Sten Nilsson) 
 37. Panas M. Pardalas (Panos M. Pardalos)
 38. Filipas Patsalis (Philippos C. Patsalis)
 39. Dmitrijus Pavlovas (Dmitrij Pavlov)
 40. Hansas Hartmutas Pėteris (Hans Hartmut Peter)
 41. Andrė Priumo (André Preumont)
 42. Kaliampudis Radhakrišna Rao (Calyampudi Radhakrishna Rao)
 43. Reinas Raudas (Rein Raud)
 44. Baiba Rivža
 45. Migelis Sanchuanas (Miguel A. F. Sanjuan)
 46. Eva Marija Severinson (Eva Maria Severinson)
 47. Karlas Skirnisonas (Karl Skirnisson)
 48. Kenvėjus Montgomeris Smitas (Kenway Montgomery Smith)
 49. Viktoras Algirdas Sniečkus 
 50. Janas Erikas Solheimas (Jan Erik Solheim)
 51. Tarmas Somerė (Tarmo Soomere)
 52. Ojaras Sparytis (Ojārs Spārītis)
 53. Voldemaras Strykis (Voldemārs Strīķis)
 54. Rolandas Sune Svanbergas (Roland Sune Svanberg)
 55. Robertas Šileris (Robert Shiller)
 56. Viljamas Rygelis Šmolstygas (William Riegel Schmalstieg)
 57. Michailas Šuras (Michael Shur)
 58. Rimas Vaičaitis
 59. Rimvydas Vasaitis
 60. Dyteris Verneris (Dieter Werner)
 61. Richardas Vilemsas (Richard Villems)
 62. Romualdas Viskanta
 63. Antoninas Zikikis (Antonino Zichichi)