Lietuvos mokslo premijos

Atgal

2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas


2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti darbai

Lietuvos mokslo premijų (LMP) vadovybės, Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sekcijų pirmininkų posėdyje (2019-10-07) dėl 2019 m. LMP konkursui pateiktų darbų atitikimo LMP nuostatams nutarta šiuos mokslo darbus įtraukti į 2019 m. skelbtinų darbų sąrašą.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA

Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Tomas Baležentis. Darbų ciklas „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir sprendimų priėmimui“. Pateikė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
2. Audrius Beinorius. Darbų ciklas „Intelektinė Indijos kultūra Vakarų ir lietuviškoje perspektyvoje (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Mindaugas Bertašius. Darbų ciklas „Priešistorinė Marvelės bendruomenė: kultūrinės ir socialinės raidos aspektai (2005–2018)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
4. Ilona Bučiūnienė, Rūta Kazlauskaitė, Bernadeta Goštautaitė. Darbų ciklas „Pokyčių Rytų ir Centrinėje Europoje raiškos visuomenėje ir organizacijose tyrimai (2004–2018)“. Pateikė ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
5. Lilija Duoblienė. Darbų ciklas „Ugdymo filosofijos vaidmuo dekoduojant politinių ir kultūrinių transformacijų įtaką švietimui (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
6. Tomas Kačerauskas. Darbų ciklas „Kūrybingumo ir kultūrinės regionalistikos tyrimai“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
7. Dangiras Mačiulis. Darbų ciklas „Kultūra ir politika XX a. Lietuvoje (2005–2018)“. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.
8. Rimvydas Petrauskas. Darbų ciklas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija vėlyvaisiais Viduramžiais (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
9. Tojana Račiūnaitė. Darbų ciklas „Stebuklingasis atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje: XVII–XVIII a. bažnytinės dailės tyrimai (2009–2018)“. Pateikė Vilniaus dailės akademija.
10. Vilma Žydžiūnaitė. Tyrimų ciklas „Lyderystės fenomeno tyrimai tarpdisciplininiuose kontekstuose taikant mišrias metodologijas (2004–2018)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Audrius Dubietis, Mangirdas Malinauskas, Mikas Vengris. Darbų ciklas „Intensyvios lazerio spinduliuotės sąveika su medžiaga: nuo fundamentinių tyrimų iki naujų technologijų (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Aivaras Kareiva, Aldona Beganskienė. Darbų ciklas „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Kęstutis Kubilius, Jonas Šiaulys. Darbų ciklas „Stochastinių diferencialinių lygčių ir draudimo modelių analizė (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
4. Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. Darbų ciklas „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2004–2018)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.
5. Petras Rimantas Venskutonis. Darbų ciklas „Funkcinės maisto medžiagos: inovatyvios jų gamybos technologijos, nauji produktai ir pritaikymas maisto saugai bei sveikumui (2004–2018)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Giedrius Barauskas, Antanas Gulbinas, Žilvinas Dambrauskas. Darbų ciklas „Kasos uždegiminių ir navikinių ligų molekulinių mechanizmų tyrimai, diagnostikos ir gydymo metodų optimizavimas (2004–2018)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
2. Rūta Dubakienė. Darbų ciklas „Maisto alergija: nuo naujagimių kohortų iki epidemiologinių ir molekulinių tyrimų (2005–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Regina Gražulevičienė, Sandra Andrušaitytė, Audrius Dėdelė. Darbų ciklas „Aplinkos epidemiologiniai urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių ryšio su sveikata tyrimai ir jų praktinis pritaikymas (2004–2018)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
4. Saulius Gražulis. Darbų ciklas „Kristalografija ir jos taikymai (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
5. Kęstutis Strupas. Darbų ciklas „Fundamentinės ir klinikinės medicinos mokslo bei technologijų inovacijų metodologinio diegimo pilvo chirurgijoje (onkologija, transplantologija) rezultatai Lietuvoje (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas
Vidmantas Stanys, Tadeušas Šikšnianas, Dalia Gelvonauskienė, Audrius Sasnauskas. Darbų ciklas „Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms kurti“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Pramoninių uogynų augintojų asociacija, Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“, Lietuvos sodininkų draugija.

Technologijos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Marijonas Bogdevičius, Olegas Prentkovskis, Henrikas Sivilevičius. Darbų ciklas „Sausumos transporto priemonių ir technologinių sistemų sąveikos su infrastruktūros elementais fizinių procesų tyrimai bei naujų technologijų kūrimas (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2. Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova. Darbų ciklas „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas (2004–2018)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Rimantas Gudaitis, Šarūnas Meškinis, Sigitas Tamulevičius, Tomas Tamulevičius. Darbų ciklas „Mikro/nanostruktūros ir nanomedžiagos jutikliams, fotonikai ir energijos generavimui (2004–2018)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
4. Antanas Verikas. Darbų ciklas „Dirbtinio intelekto metodai ir algoritmai inovacijoms pramonėje, sveikatos apsaugoje, versle ir gamtosaugoje (2004–2018)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas
Gediminas Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas, Paulius Gečys. Darbų ciklas „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui (2004–2018)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Precizika Metrology“.

Atsiliepimus ir siūlymus siųsti iki 2019 m. gruodžio 16 d. adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius

Lietuvos mokslo premijų komisija

Skelbiamas 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2019 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.
Darbai 2019 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2019 m. spalio 1 d.
Lietuvos mokslo premijų nuostatai http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1
Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Būtina nurodyti darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
Dokumentai teikiami skaitmeniškai adresu
http://www.lma.lt/Paraiskos/2019-metu-lietuvos-mokslo-premiju-konkursas

Privalomi dokumentai:

1. Darbas
2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas
3. Darbo anotacija iki 10000 spaudos ženklų
4. Anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų
5. Darbą sudarančių autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas
6. Autoriaus (-ių) anketa (-os)
7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas 

Turintiems tik spausdintas monografijas ir knygas, jos teikiamos po 3 egz. sudedant į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.
Darbą teikiančių institucijų pristatymas turi būti patvirtintas parašais.
Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius
Informacija tel. 8 604 44826, el. p.: l.milosiene@lma.lt

Lietuvos mokslo premijų komisijaAtsisiųsti