Veikla

  • LIT
  • Veikla
  • Baltijos šalių intelektinis bendradarbiavimas
Atgal

Baltijos šalių intelektinis bendradarbiavimas

Po Pirmojo pasaulinio karo Baltijos jūros rytiniame pakraštyje susikūrė jaunos nepriklausomos nacionalinės valstybės, – nauji pasaulio bendrijoje pripažinti politiniai subjektai. Nors politiškai ir nevieningos, jos – ypač mažiausios, Estija, Latvija ir Lietuva – siekė tartis ir bendrai veikti, kurdamos pažangią visuomenę ir gyventojų gerovę. Tą reikmę suprato ir bendravimą skatino šalių intelektualai, mokslininkai, profesijų lyderiai.

Pirmojoje Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijoje Kaune, Vytauto Didžiojo universitete 1935 metais buvo palaikyta idėja steigti mokslų akademijas Baltijos šalyse. Estijoje mokslų akademija įkurta 1938 metais, o Latvijoje ir Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio karo taip pat buvo įkurtos vėliau nacionalinėmis mokslų akademijomis virtusios institucijos – atitinkamai Latvijos istorijos institutas ir Antano Smetonos lituanistikos institutas. Tai buvo įrankiai organizuoti mokslinius tyrimus visos valstybės mastu.

Keleto iki 1940 metų įvykusių konferencijų tradicija atgaivinta Baltijos šalims atgavus Nepriklausomybę. Tai – tęstinės tarptautinės konferencijos įvairiais mokslo ir jo raidos klausimais, pakaitomis rengiamos trijose Baltijos valstybėse ir Suomijoje beveik kas antrus metus. Dabar rengiant Baltijos šalių intelektinio bendradarbiavimo konferencijas dalyvauja šių šalių mokslų akademijos ir Baltijos regiono šalių mokslų akademijų atstovai.

Pastarojo dešimtmečio konferencijose nagrinėtos temos bei problemos: 2010 m. Vilniuje – mokslo sklaida bei tyrėjų bendruomenės ir plačiosios visuomenės santykiai, 2013 m. Taline – nedidelių šalių vaidmuo Europos tyrimų erdvėje, 2015 m. Rygoje – mokslų akademijų veikla inicijuojant ir skatinant tyrimus bei inovacijas, 2017 m. Helsinkyje – tyrimais grįstas mokytojų rengimas Baltijos regione. 2019 metais konferencija „Genai: iš praeities į ateitį“ vėl įvyko Lietuvoje.

Skaitykite XVI Baltijos intelektinio bendradarbiavimo konferencijos bukletą (anglų kalba) ir žinutę apie konferencijos eigą.